• Türkçe
 • English

Beslenme ve Diyetetik Programı Eğitim Amaçlarımız

 • Mesleği ile ilgili tüm bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmış olan diyetisyenler yetiştirmek.
 • Birey ve toplum sağlığının korunup geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için bireysel ve çok disiplinli çalışmaya uyum sağlayabilen diyetisyenler yetiştirmek.
 • Mesleği ile ilişkili güncel, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden ve uzmanlaşmayı önemseyen, yaratıcı ve araştırmacı diyetisyenler yetiştirmek.
 • Yasal düzenlemeleri takip ederek meslek etiğini tüm çalışma hayatı boyunca uygulayan diyetisyenler yetiştirmek.

Beslenme ve Diyetetik Programı Çıktılarımız

 1. Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.
 2. Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.
 3. Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.
 4. Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.
 5. Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.
 6. Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.
 7. Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.
 8. Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.   
 9. Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.
 10. Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.
 11. Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.
DERSLER PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 TOPLAM ORAN
Beslenme İlkeleri ve Uygulamaları I 5 4 3 3 0 0 3 4 3 4 0 29 52,73%
Anatomi I 4 1 0 0 0 0 0 4 2 5 0 16 29,09%
Beslenme Eğitimi ve Danışmanlığı 5 1 1 5 1 1 4 5 5 2 2 32 58,18%
Temel Kimya 5 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 19 34,55%
Mesleki Oryantasyon ve Etik 5 1 1 2 1 5 3 4 2 2 1 27 49,09%
Besin Kimyası ve Uygulamaları I 5 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 19 34,55%
Beslenme İlkeleri ve Uygulamaları II 4 2 1 1 1 1 1 5 4 4 1 25 45,45%
Anatomi II 4 1 0 0 0 0 0 4 2 5 0 16 29,09%
Tıbbi Biyoloji ve Genetik 3 5 2 2 0 4 1 4 0 4 3 28 50,91%
Besin Kimyası  ve Uygulamaları II 5 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 19 34,55%
Beslenme Biyokimyası I 4 5 2 1 1 1 1 4 1 4 1 25 45,45%
Mikrobiyoloji 3 5 2 2 0 4 1 4 4 5 3 33 60,00%
Fizyoloji  I 5 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 18,18%
Demografik Yapı ve Sağlık 5 3 2 2 2 1 4 2 5 1 1 28 50,91%
Beslenme Biyokimyası II 4 5 2 1 1 2 2 4 1 4 1 27 49,09%
Besin Mikrobiyolojisi 3 5 2 2 1 4 1 4 4 1 3 30 54,55%
Fizyoloji II 5 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 18,18%
Gıda Kontrolü ve Mevzuatı 5 1 1 1 1 1 2 4 2 2 2 22 40,00%
Ana ve Çocuk Beslenmesi 5 2 5 2 5 1 1 4 2 3 1 31 56,36%
Toplu Beslenme Sistemleri I 5 1 1 2 1 1 2 4 2 2 5 26 47,27%
Yetişkin Hastalıklarında Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları I 5 1 2 2 1 5 2 4 2 2 1 27 49,09%
Çocuk Hastalıklarında Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları 5 2 5 2 5 1 1 4 2 3 1 31 56,36%
Toplu Beslenme Sistemleri II 5 1 1 2 1 1 2 4 2 2 5 26 47,27%
Yetişkin Hastalıklarında Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları II 5 1 2 2 1 5 3 4 2 2 1 28 50,91%
Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyoloji 5 3 4 2 3 3 3 5 5 2 0 35 63,64%
Biyoistatistik 5 5 1 1 1 1 4 1 4 5 2 30 54,55%
Staj Uygulamaları I 5 3 5 4 4 5 5 4 4 3 5 47 85,45%
Seminer I 3 5 2 2 2 4 1 4 4 5 3 35 63,64%
Mezuniyet Projesi I 5 5 3 2 2 2 2 5 5 5 3 39 70,91%
Dış Kurum Stajı 5 3 5 4 4 5 5 4 4 3 5 47 85,45%
İşletme Bilgisi 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3,64%
Staj Uygulamaları II 5 3 5 4 4 5 5 4 4 3 5 47 85,45%
Seminer II 3 5 2 2 0 4 1 4 4 5 3 33 60,00%
Mezuniyet Projesi II 5 5 3 2 2 2 2 5 5 5 3 39 70,91%
SERBEST SEÇMELİ DERSLER PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 TOPLAM ORAN
Sağlık  Psikolojisi ve Kişilerarası İlişkiler 2 3 2 4 2 2 0 4 0 3 0 22 40,00%
Kritik Düşünme Becerileri 0 4 5 2 5 5 4 1 0 3 0 29 52,73%
Sağlık Bilimlerinde Makale İnceleme 2 5 4 1 3 2 2 0 1 5 0 25 45,45%
Beslenme ve Ekoloji 5 1 0 2 0 2 4 4 5 3 3 29 52,73%
Danışmanlık Becerileri ve Uygulamaları 0 5 0 4 0 0 4 5 0 5 0 23 41,82%
Nütrasotikler ve Besin Destekleri  5 1 0 2 0 5 3 4 2 2 0 24 43,64%
Gıda Katkı Maddeleri ve Toksisitesi 4 4 1 1 1 1 1 4 2 1 5 25 45,45%
Fonksiyonel Gıdalar 5 1 0 0 0 1 4 5 5 3 0 24 43,64%
Mikrobiyata ve Sağlık 4 4 1 1 1 3 1 2 2 3 1 23 41,82%
Beslenmede Çözümsel Yaklaşımlar 0 5 0 0 0 0 4 5 0 5 0 19 34,55%
Pediatride  Klinik Beslenme Uygulamaları 5 2 5 2 5 1 1 4 2 3 1 31 56,36%
ALAN SEÇMELİ DERSLER PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 TOPLAM ORAN
Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması 4 5 2 2 0 3 5 4 4 4 1 34 61,82%
Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri 5 3 2 2 1 5 4 3 2 3 1 31 56,36%
Beslenmede Özel Konular 5 3 2 2 1 5 4 3 2 3 1 31 56,36%
Sporcu Beslenmesi 3 1 3 2 1 1 1 4 1 2 1 20 36,36%
0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor 4: Çok Yüksek seviyede destekliyor 5: Tam destekliyor