• Türkçe
 • English

Beslenme ve Diyetetik Programı Eğitim Amaçlarımız

 • Mesleği ile ilgili tüm bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmış olan diyetisyenler yetiştirmek.
 • Birey ve toplum sağlığının korunup geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için bireysel ve çok disiplinli çalışmaya uyum sağlayabilen diyetisyenler yetiştirmek.
 • Mesleği ile ilişkili güncel, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden ve uzmanlaşmayı önemseyen, yaratıcı ve araştırmacı diyetisyenler yetiştirmek.
 • Yasal düzenlemeleri takip ederek meslek etiğini tüm çalışma hayatı boyunca uygulayan diyetisyenler yetiştirmek.

Beslenme ve Diyetetik Programı Çıktılarımız

 1. Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.
 2. Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.
 3. Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.
 4. Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.
 5. Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.
 6. Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.
 7. Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.
 8. Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.   
 9. Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.
 10. Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.
 11. Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

Ders

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

Toplam

Oran

Beslenme İlkeleri ve Uygulamaları I

5

4

3

3

0

0

3

4

3

4

0

29

53%

Anatomi I

4

1

0

0

0

0

0

4

2

5

0

16

29%

Beslenme Eğitimi ve Danışmanlığı

5

1

1

5

1

1

4

5

5

2

2

32

58%

Temel Kimya

5

1

1

1

1

1

1

4

1

2

1

19

35%

Mesleki Oryantasyon ve Etik

5

1

1

2

1

5

3

4

2

2

1

27

49%

Besin Kimyası ve Uygulamaları I

5

1

1

1

1

1

1

4

1

2

1

19

35%

Beslenme İlkeleri ve Uygulamaları II

4

2

1

1

1

1

1

5

4

4

1

25

45%

Anatomi II

4

1

0

0

0

0

0

4

2

5

0

16

29%

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

3

5

2

2

0

4

1

4

0

4

3

28

51%

Besin Kimyası  ve Uygulamaları II

5

1

1

1

1

1

1

4

1

2

1

19

35%

Beslenme Biyokimyası I

4

5

2

1

1

1

1

4

1

4

1

25

45%

Mikrobiyoloji

3

5

2

2

0

4

1

4

4

5

3

33

60%

Fizyoloji  I

5

1

0

0

0

0

0

4

0

0

0

10

18%

Demografik Yapı ve Sağlık

5

3

2

2

2

1

4

2

5

1

1

28

51%

Beslenme Biyokimyası II

4

5

2

1

1

2

2

4

1

4

1

27

49%

Besin Mikrobiyolojisi

3

5

2

2

1

4

1

4

4

1

3

30

55%

Fizyoloji II

5

1

0

0

0

0

0

4

0

0

0

10

18%

Gıda Kontrolü ve Mevzuatı

5

1

1

1

1

1

2

4

2

2

2

22

40%

Ana ve Çocuk Beslenmesi

5

2

5

2

5

1

1

4

2

3

1

31

56%

Toplu Beslenme Sistemleri I

5

1

1

2

1

1

2

4

2

2

5

26

47%

Yetişkin Hastalıklarında Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları I

5

1

2

2

1

5

2

4

2

2

1

27

49%

Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması

4

5

2

2

0

3

5

4

4

4

1

34

62%

Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri

5

3

2

2

1

5

4

3

2

3

1

31

56%

Çocuk Hastalıklarında Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları

5

2

5

2

5

1

1

4

2

3

1

31

56%

Toplu Beslenme Sistemleri II

5

1

1

2

1

1

2

4

2

2

5

26

47%

Yetişkin Hastalıklarında Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları II

5

1

2

2

1

5

3

4

2

2

1

28

51%

Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyoloji

5

3

4

2

3

3

3

5

5

2

0

35

64%

Biyoistatistik

5

5

1

1

1

1

4

1

4

5

2

30

55%

Alan Uygulamaları I

5

3

5

4

4

5

5

4

4

3

5

47

85%

Seminer I

3

5

2

2

2

4

1

4

4

5

3

35

64%

Mezuniyet Projesi I

5

5

3

2

2

2

2

5

5

5

3

39

71%

Kurum Dışı Alan Uygulamaları

5

3

5

4

4

5

5

4

4

3

5

47

85%

İşletme Bilgisi

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

2

4%

Alan Uygulamaları II

5

3

5

4

4

5

5

4

4

3

5

47

85%

Seminer II

3

5

2

2

0

4

1

4

4

5

3

33

60%

Mezuniyet Projesi II

5

5

3

2

2

2

2

5

5

5

3

39

71%

Çözümsel Yaklaşımlar

0

5

0

0

0

0

4

5

0

5

0

19

35%

Sporcu Beslenmesi

3

1

3

2

1

1

1

4

1

2

1

20

36%

SERBEST SEÇMELİ DERSLER

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

Toplam

Oran

Sağlık Psikolojisi ve Kişiler Arası İlişkiler

2

3

2

4

2

2

0

4

0

3

0

22

40%

Kritik Düşünme Becerileri

0

4

5

2

5

5

4

1

0

3

0

29

53%

Sağlık Bilimlerinde Makale İnceleme

2

5

4

1

3

2

2

0

1

5

0

25

45%

Beslenme ve Ekoloji

5

1

0

2

0

2

4

4

5

3

3

29

53%

Danışmanlık Becerileri ve Uygulamaları

0

5

0

4

0

0

4

5

0

5

0

23

42%

Besin Destekleri ve Nutrasötikler

5

1

0

2

0

5

3

4

2

2

0

24

44%

Gıda Katkı Maddeleri ve Toksisitesi

4

4

1

1

1

1

1

4

2

1

5

25

45%

Fonksiyonel Gıdalar

5

1

0

0

0

1

4

5

5

3

0

24

44%

Beslenmede Özel Konular

5

3

2

2

1

5

4

3

2

3

1

31

56%

Çevreye duyarlı Beslenme

4

4

1

1

1

1

5

3

4

4

1

29

53%

Besin İlaç Etkileşimi

5

5

1

3

1

4

1

4

5

5

1

35

64%

Pediatride  Klinik Beslenme Uygulamaları

5

2

5

2

5

1

1

4

2

3

1

31

56%

ALAN SEÇMELİ DERSLER

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

Toplam

Oran

Yeme Davranışı Bozukluklarında Beslenme Yaklaşımları

1

1

4

1

1

4

2

5

1

3

1

24

44%

Mikrobiyata ve Sağlık

4

4

1

1

1

3

1

2

2

3

1

23

42%

0: DESTEKLEMİYOR 1: DÜŞÜK SEVİYEDE DESTEKLİYOR 2: ORTA SEVİYEDE DESTEKLİYOR 3: YÜKSEK SEVİYEDE DESTEKLİYOR 4: ÇOK YÜKSEK SEVİYEDE DESTEKLİYOR 5: TAM DESTEKLİYOR