• Türkçe
 • English

Beslenme ve Diyetetik Bölümü stratejik planı Sağlık Bilimleri Fakültesi stratejik amaçlarına paraleldir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Stratejik Amaçları

Üniversitemizin stratejik amaçları doğrultusunda fakültemiz hedefleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Amaç 1. Çağdaş Eğitim – Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi

 1. Bölümlerin ilgili kuruluşlardan akreditasyonlarını almaları
 2. Laboratuvarların, öğrenci sayısı karşısında yetersiz kalan fiziksel alanlarının genişletilmesi ve donanımlarının yenilenmesi
 3. Diğer fakültelerle ortak doktora programlarının açılması
 4. Derslerin içerikleri yeterli olsa da “öğrenim çıktıları” gibi standartlara daha fazla önem verilmesi
 5. Tıp Fakültesi, tıp eğitimi ana bilim dalı ortak çalışma yapılarak “sağlık bilimlerinde eğitim konusundaki” bilgi birikimlerinden faydalanılması
 6. Seçmeli derslerin toplam derslere olan oranının arttırılması
 7. İngilizce ders sunumlarının daha da iyiye taşınması açısından üniversiteden destek alınması

Amaç 2. Araştırma Faaliyetlerinin Nicelik ve Niteliğinin Arttırılması

 1. Öğretim elemanlarımızın araştırma faaliyetlerinin, proje, yayın ve atıf sayılarının artması

Amaç 3. Üniversitenin Uluslararası Düzeyde Tanınmasının Sağlanması

 1. Web sayfamızın yeniden düzenlemesi

Amaç 4. Yönetim Faaliyetlerinin Güncel, Etkin ve Sürdürülebilir Kılınmasının Sağlanması

 1. Öğretim elemanlarının kullandığı ofislerin sayısının arttırılarak sıkışıklığın ve bina içindeki dağınıklığın önlenmesi
 2. Dış paydaş toplantılarının hayata geçirilmesi
 3. Lisans programlarımızın kontenjan doluluğu ve öğrenci giriş puanları açısından korunması, hatta iyileştirilmesi
 4. Yüksek lisans programlarımıza olan ilginin korunması
 5. Öğrenci memnuniyetinin artırılması
 6. Ders seçim süreçlerinde danışman yükünü azaltacak sistematiğin etkin bir şekilde kurulması
 7. Mezun izlemlerinin daha sistematik hale getirilmesi
 8. Mezunlarla ortak sosyal etkinliklerde buluşulması
 9. Fakülte akademik ve idari personelinin sosyal etkileşimini attıracak etkinlikler düzenlenmesi