• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NUT 214
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrencilere Türkiye’de gıda mevzuatını, uluslararası mevzuatın ve gıda kodekslerinin Kodeks Alimentarius ile karşılaştırılmasını, Avrupa Birliği Gıda Mevzuatının, organik gıda ve tarım ürünlerinin öğrenilmesini, genetiği değiştirilmiş gıdaları, sağlık beyanlarını, beslenme kurallarını ve bütün konuların gıda güvenilirliği çerçevesinde incelenmesini öğretmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Besin kontrolü ve mevzuatının önemi, besinlerle ilgili yasal düzenlemeler ve uygulamalar, besin güvenliğini bozan etmenler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk -doldurma 4. Doğru -Yanlış

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim

Yöntemleri

Ölçme

Yöntemleri

1) Besin kontrolü ve mevzuatının önemini açıklar.

1,8

1,2,3

1,2,3,4

2) Besinlerin üretimi ve tüketimiyle ilgili düzenlemeleri açıklar.

1,8

1,2,3

1,2,3,4

3) Besinlerle ilgili yasal düzenlemeleri ve uygulamaları karşılaştırır.

1,8

1,2,3

1,2,3,4

4) Besin güvenliğini bozan etmenleri açıklar.

1,8

1,2,3

1,2,3,4

5) Organik gıda ve tarım ürünlerini, genetiği değiştirilmiş gıdaları, sağlık beyanlarını, beslenme kurallarını gıda güvenilirliliği çerçevesinde açıklar.

1,8

1,2,3

1,2,3,4

6) Gıda ambalajlama ve etiketleme ilkelerini, gıda katkı maddelerini açıklar.

1,8

1,2,3

1,2,3,4

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön

Hazırlık

1

BESİN KONTROLÜ VE GIDA MEVZUATINA GİRİŞ

 

2

GÜNÜMÜZDE BESİN KONTROLÜNÜN ÖNEMİ

 

3

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

 

4

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ORGANİZASYON ŞEMASI

 

5

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DÖKÜMANTASYONU

 

6

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SÜREÇ YÖNETİMİ

 

7

ARA-SINAV

 

8

TS EN ISO 22 000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNE GİRİŞ

 

9

HACCP,GIDA GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİM SİSTEMİ

 

10

 TÜRKİYE’DE GIDA YASALARINA ve DÜZENLEMELERİNE GİRİŞ TÜRK GIDA KODEKSİ

 

11

CODEX ALIMENTARIUS ve ULUSLARARASI GIDA TİCARETİ

 

12

GIDA AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME İLKELERİ

 

13

GIDA KONTAMİNASYONU

 

14

GIDA KATKI MADDELERİ

 

15

GENEL TEKRAR

 

Kaynaklar

 

KAYNAKLAR

Ders Notu

Gıda Güvenliği Ve Gıda Mevzuatı Nevzat Artık,      Gıda Endüstrisinde “Güvenli Gıda” Üretmek, Telime Mahmutoğlu, ODTÜ Yayınevi

Nevin Şanlıeri Aybüke Ceyhan Sezgin, Detay Yayıncılık

Diğer Kaynaklar

http://www.gkgm.gov.tr http://www.codexalimentarius.org

Ders notları ,slaytlar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI

Dökümanlar

Ders notları, Power point sunum dosyaları

Ödevler

Sınavdan 1 hafta önce toplanır

Sınavlar

 1 ara sınav, 1 Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

80

Ödev

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

                                                                                                                                                                           

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

 

 

 

 

X

 

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

X

 

 

 

 

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

X

 

 

 

 

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

 

X

 

 

 

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.   

 

 

 

X

 

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

 

X

 

 

 

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

 

X

 

 

 

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

 

X

 

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi

(Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

17

2

34

Ara Sınav

1

2

2

Ödev

1

22

22

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

90

Toplam İş Yükü / 25(s)

 

 

3.6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4

 
2