• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PTR 201
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
4
Kredi: 
4
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı hastanın tadaviye başladığı gündeki durumunun ve prognozunun objektif olarak takip edilebilmesi.
Dersin İçeriği: 

Hastanın değerlendirilmesi, postür analizi, antropometrik ölçümler,, kısalık testleri, esnekliğin değerlendirilmesi, normal eklem hareketlerinin değerlendirilmesi, goniometrik ölçümler, kas testi, kas kuvvetini değerlendiren diğer yöntemleri içeren bir derstir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı ders, 14: Laboratuar
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Teorik sınav; B:Pratik sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program

öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Hasta hikayesi almayı açıklar. 1,5,8,9,10 1,12,14 A,B
2) Postür analizini açıklar. 1,5,8,9,10 1,12,14 A,B
3) Kısalık-esneklik testlerini açıklar. 1,5,8,9,10 1,12,14 A,B
4) Eklem hareket açıklığı değerlendirmesini açıklar. 1,5,8,9,10 1,12,14 A,B
5) Kas testi ölçümlerini açıklar. 1,5,8,9,10 1,12,14 A,B

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hasta Hikayesi ve Değerlendirme  
2 Postür ve Postür Analizi  
3 Kas Kısalığının Değerlendirilmesi  
4 Esneklik Testleri  
5 Antropometrik Ölçümler  
6 Antropometrik Ölçümler  
7 Normal Eklem Hareketinin Değerlendirilmesi  
8 Normal Eklem Hareketinin Değerlendirilmesi  
9 Normal Eklem Hareketinin Değerlendirilmesi  
10 Kas Kuvveti ve Değerlendirme Yöntemleri  
11 Kas Kuvveti ve Değerlendirme Yöntemleri  
12 Kas Kuvveti ve Değerlendirme Yöntemleri  
13 Kas Kuvveti ve Değerlendirme Yöntemleri  
14 Kas Kuvveti ve Değerlendirme Yöntemleri  
15 Genel tartışma  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
 

 

Ders Notu

 
  1. Otman S, Demirel H, Sade H; Tedavi Hareketlerinde Temel Değerlendirme Prensipleri, Sinem Ofset, Ankara, 1998.
  2. Özdinçler AR, Yeldan İ, Demirbaş ŞB(ed); Hislop HJ, Montgomery J, Daniels ve Worthingham’ın Kas Testi, Nobel Tıp Kitabevleri, 2006.
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Teorik sınav   %40
Pratik sınav   %60
Toplam   40
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
 

1

Sağlıkta yeterli bilgiye sahip olmak      

X

   
 

2

Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek    

X

     
 

3

Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak      

X

   
 

4

Vakalar için uygun rehabilitasyon tekniklerini seçmek        

x

 
 

5

Uygulamalarda pratik yetenekler kazanmak      

x

   
 

6

Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmeki dizayn etmek ve planlamak        

x

 
 

7

Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak          

x

 

8

Doğru iletişm için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak    

x

     
 

9

Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak        

x

 
 

10

Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak        

x

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 

Etkinlik

 

SAYISI

Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 2 30
Laboratuvar 15 4 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15
Ara Sınav 1 5 5
Final 1 5 5
Toplam İş Yükü     115
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,6
Dersin AKTS Kredisi     5

 

2