• Türkçe
 • English

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün 2020 ve 2019 yıllarına ait hedefleri aşağıda belirtilmiştir.

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün 2020 Yılı Stratejik Hedefleri

Eğitim ve Öğretim Alanında

 • Ülkemizde ihtiyaç olduğunu belirlediğimiz yeni alanlarda öğrencilerimize intörn fizyoterapist olarak klinik çalışma ve klinik staj yapma imkanı sağlamak. Bu kapsamda kamu kuruluşları, okullar, üniversite, belediye gibi kuruluşlarda intörn öğrencilerimiz için yeni uygulama alanları geliştirmek. Bu kuruluşlarla üniversitemiz arasında protokol imzalanmasını sağlamak ve alandaki hizmetlerin organize edilebilmesi/takibini sağlamak. Klinik Staja devam eden öğrencilerin yetkinliklerinin arttırılması için araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi sayısını arttırmak.
 • 2019 yılında ulusal alanda Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) tarafından belirlenen kriterlere sahip olmak için çalışmalar yapılmış, denetimden geçilmiş ve sonuçlarının alınması beklenmektedir.  2020 yılında bölümümüzün eğitim standartlarının uluslararası alana taşımak adına, bölüm olarak World Confederation of Physical Therapy (WCPT)’ye başvuruda bulunulmuştur. Eğitim standartlarımızın uluslararası kriterlerine uygun hale getirilerek uluslararası boyutta bölümümüzün akredite olması hedeflenmektedir.

 

Araştırma Projeleri ve Sosyal Sorumluluk Projeleri        

 • Sektörün ve üniversitelerin ortak olduğu Avrupa Birliği Projesi sunmak, yürütmek ve ortak olmak.
 • Üniversitemizin akademik (Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Biyomedikal Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik) ve klinik (Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroşirurji) birimlerinden öğretim üyeleri ile birlikte yürüttüğümüz multidisipliner-interdisipliner araştırma projelerinin ve tubitak projelerinin sayısını arttırmak.
 • Üniversitemiz dışında diğer üniversitelerin akademik birimleri ile (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Spor Hekimliği Anabilim Dalı) ortaklaşa yürütmekte olduğumuz ulusal ve uluslararası projelerin sayısını arttırmak.
 • Öğrencilerimizin de görev aldığı üniversitemiz içinden akademik birimlerle ve üniversitemiz dışı kuruluşlar birlikte yapmakta olduğumuz sosyal sorumluluk proje sayısını arttırmak, bu projelerin kapsamını geliştirmek ve diğer okullarda da uygulanmasını, yaygınlaştırılmasını sağlamak.
 • Öğrencilerin katıldığı, planlama ve uygulama aşamasında görev aldığı araştırma projesi sayısını arttırmak, bu projelerin sonuçlarının ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmasını sağlamak.
 • Ulusal ve Uluslararası kitap yayınlamak.
 • Ulusal ve uluslararası yayın sayımızı arttırmak.
 • Mezunların ve öğrencilerin bir arada görev alacağı projeler geliştirmek.

 

 

 

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün 2019 Yılı Stratejik Hedefleri ve Ulaşılan Hedefleri

Eğitim ve Öğretim Alanında

 • Ülkemizde ihtiyaç olduğunu belirlediğimiz yeni alanlarda öğrencilerimize intörn fizyoterapist olarak klinik çalışma ve klinik staj yapma imkanı sağlamak. Bu kapsamda kamu kuruluşları, okullar, üniversite, belediye gibi kuruluşlarda intörn öğrencilerimiz için yeni uygulama alanları geliştirmek. Bu kuruluşlarla üniversitemiz arasında protokol imzalanmasını sağlamak ve alandaki hizmetlerin organize edilebilmesi/takibini sağlamak. Klinik staja devam eden öğrencilerin yetkinliklerinin arttırılması için araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi sayısını arttırmak.

Ulaşılan Hedefler: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ve Kadıköy Belediyesi arasında imzalanan iş birliği protokolü ile Kadıköy Belediyesi Sosyal Yaşam Evlerinde 65 yaş üstü bireylerin sağlının korunması ve geliştirilmesi amacıyla ‘Sağlık için Egzersiz’ projesi başlatılmıştır. Bu proje kapsamında üniversitemizde görevli 1 öğretim görevlimiz, 2 araştırma görevlimiz, 3 yüksek lisans burslu öğrencimiz ve 4. sınıf intörn öğrencilerimiz 65 yaş üstü bireylere grup egzersizleri yaptırmaktadır. İntern öğrencilerimize ihtiyaç olduğunu belirlediğimiz farklı popülasyonlarda (geriatrik popülasyon) klinik staj imkanları sağlanmıştır.

 

Aşagıda başlıkları verilen alanlarda seçmeli ders açmak

 • Kadın Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Yürüme Bozukluklarının Değerlendirilmesi
 • Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Ulaşılan Hedefler: 2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemi’nde bölümümüzün seçmeli ders sayısı arttırılmıştır. Müfredatımıza güncel ve yeni alanlar ile ilgili 11 tane serbest seçmeli ve alan seçmeli ders eklenmiştir. El Rehabilitasyonu, Kadın Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Geriatriklerde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ortopedik Rehabilitasyona Özel Egzersiz Uygulamaları, Diyabette Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları,  Ekstremiteler ve Gövdenin Palpasyon Anatomisi ve Motor Öğrenme ve Motor Kontrol seçmeli dersleri müfredata eklenmiştir.

 

 • Bölümümüz, Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) tarafından belirli bir eğitim öğretim standartlarına sahip olmak, akreditasyon sürecine başvurmak.

Ulaşılan Hedefler: 28 Ocak 2019 tarihinde akreditasyon başvurusu yapmıştır. SABAK Öz değerlendirme Raporu bölümümüz tarafından yazılmış ve 26 Temmuz 2019’da gönderilmiştir. SABAK Kurulu 24 Kasım 2019 itibariyle 3 gün boyunca bölümümüz öğretim elemanlarıyla görüşmeler yaparak bölümümüzü teftiş etmiştir. Bölümümüzün iyi ve geliştirmeye açık olan yanlarını bildiren rapor SABAK tarafından bölümümüze verilmiştir.

 

Araştırma Projeleri ve Sosyal Sorumluluk Projeleri        

 • Sektörün ve üniversitelerin ortak olduğu Avrupa Birliği Projesi sunmak, yürütmek ve ortak olmak.

Ulaşılan Hedefler: Bölümümüz, 2019 yılı Bahar döneminde Avrupa Birliği Erasmus+ Yetişkin Eğitimi’ne yaşlı sağlığının geliştirilmesinin hedeflendiği “Promoting Community Physical Activity Model for Elderly: “Be Active for Healthy Aging”” başlıklı proje ile başvurmuştur. Yeditepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün yürütücü olduğu ayrıca uluslararası (Polonya’ dan Akademia Wychowania Fizycznego Jozefa Pilsudskiego W Warszawie, Portekiz’den Instituto Piaget – Cooperativa para Desenvolvimento Humano Integral e Ecológico, Romanya’dan Universitatea Din Pitesti) ve ulusal ortakları (Kadıköy Belediyesi ve Bahçeşehir Üniniversitesi) olan bir projedir.

Avrupa Birliği Erasmus+ Yükseköğretim teklif çağrısına başvuran Bahçeşehir Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün yürütücü olacağı zihinsel engeli olan bireylerin istihdamının arttılmasının amaçlandığı “Rising Awareness on the Supported/Customized Employment for People with Severe Disabilities in Higher Education” başlıklı projede bölümümüz de ulusal ortak olarak görev alacaktır. Projede uluslararası ve ulusal ortaklar bulunmaktadır.

 

 • Üniversitemizin akademik (Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Biyomedikal Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik) ve klinik (Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroşirurji) birimlerinden öğretim üyeleri ile birlikte yürüttüğümüz  multidisipliner- interdisipliner araştırma projelerinin ve tubitak projelerinin  sayısını  arttırmak.

Ulaşılan Hedefler: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümümüz; “Pelvik Ağrı Farkındalık Ayı” kapsamında toplumsal farkındalığı arttırmaya yönelik “Fizyoterapist eşliğinde Pelvik Ağrıda Klinik Pilates ve Yoga ile Farkındalığı Arttırmaya Yönelik Egzersiz Etkinlikleri” ve kadın sağlığı alanından doktorların çalışma alanlarını anlattığı, tecrübelerini paylaştığı “Pelvik Ağrı Farkındalığı Üzerine Söyleşi” başlıklı toplantılar düzenlemiştir. 1. Farklılıklarımız Zenginliklerimiz Sempozyumu Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesi, Gelişim Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi ortaklığı ile bölümümüz tarafından gerçekleştirilmiştir.

 

 • Üniversitemiz dışında diğer üniversitelerin akademik birimleri ile (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Spor Hekimliği Anabilim Dalı) ortaklaşa yürütmekte olduğumuz ulusal ve uluslararası projelerin sayısını arttırmak.

Ulaşılan Hedefler: 2019 yılı Bahar döneminde Avrupa Birliği Erasmus+ Yükseköğretim teklif çağrısına başvuran Bahçeşehir Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün yürütücü olacağı zihinsel engeli olan bireylerin istihdamının arttılmasının amaçlandığı “Rising Awareness on the Supported/Customized Employment for People with Severe Disabilities in Higher Education” başlıklı projede bölümümüz de ulusal ortak olarak görev alacaktır. Projede uluslararası ve ulusal ortaklar bulunmaktadır.

Bölümümüzde, Erasmus Ders Verme Hareketliliği Programı kapsamında Yunanistan Alexander Technological Educational Instituted Thessaloniki’den gelen Savvas MAVROMOUSTAKOS ve Stavros KOTTARAS   Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon teknikleri üzerine 3 gün süren eğitim ve seminerler vermişlerdir.

 

 • Öğrencilerimizin de görev aldığı üniversitemiz içinden akademik birimlerle ve üniversitemiz dışı kuruluşlar birlikte yapmakta olduğumuz sosyal sorumluluk proje sayısını arttırmak, bu projelerin kapsamını geliştirmek ve diğer okullarda da uygulanmasını, yaygınlaştırılmasını sağlamak.

Ulaşılan Hedefler: Bölümümüz öğrencileri tarafından geliştirilen, Proje ortakları Yeditepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, RİBEM Riskli Çocuk Danışma Merkezi ve SERÇEV‘in (Serebral Palsili Çocuklar Derneği)  olan “Super Palsi” projesi serabral pasili çocuk ve gençlerin üniversite öğrencileri ile birlikte vakit geçirmelerini, sosyal aktiviteler yapmalarını ve bireylerin sosyal yaşama katılımlarının geliştirmeye yönelik fırsatlar sunan, ve toplumda farkındalık geliştirmeyi amaçlayan bir sosyal sorumluluk projesidir. Proje değerlendirme ve koordinasyon toplantıları Yeditepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılmıştır.

 

 • Öğrencilerin katıldığı, planlama ve uygulama aşamasında görev aldığı araştırma projesi sayısını arttırmak, bu projelerin sonuçlarının ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmasını sağlamak.

Ulaşılan Hedefler: Her yıl bir üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, 13. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı “Farklılıklarımızla Değişiyoruz, Gelişiyoruz” ana teması kapsamında, 10-11 Nisan 2019 tarihlerinde üniversitemizde gerçekleşmiştir.   Çalıştaya 44 üniversitenin Engeli olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon birimi temsilcileri ve Sivil toplum kuruluşları, YÖK Engelsiz Üniversiteler Başkanlığı Temsilcisi, Engelli öğrenciler, Sivil Toplum Kuruluşları, Belediyeler’ den temsilciler olmak üzere toplam 396 kişi katılmıştır. Çalıştayda öğretim elemalarımız ve öğrencilerimiz görev almıştır. 13. Engelsiz Üniversiteler Çalıştay Kitabı, Bölümümüz öğretim elemanları ve hocalarının editörlüğünde hazırlanmış ve basılmıştır.

 

 • Ulusal ve Uluslararası kitap yayınlamak.

Ulaşılan Hedefler: Bölümümüzde 4 tane kitap çevirisi yapılmıştır. Kas İskelet Sistemi Değerlendirilmesi Kitabı’nda Bölüm 11 çevirisi bölümümüz Öğr. Gör. Uzm. Fzt. Güzin KAYA AYTUTULDU tarafından yapılmıştır. Terapötik Masaj Kitabı’ndan Whiplash Injury – Kampçı Yaralanması Bölümü Öğr. Gör. Uzm. Fzt. Elif DEVELİ tarafından yapılmıştır. Terapötik Masaj Kitabı’ndan Raynaud Sendromu Bölümü Arş. Gör. Uzm. Fzt.  Elif Tuğçe ÇİL tarafından yapılmıştır. Physiotherapy and Rehabilitation Dictionary Book bölümüz öğretim görevlileri tarafından çevrilmiştir. Terapötik Masaj Kitabı’ndan Multiple Sclerosis Bölümü Öğr. Gör. Uzm. Fzt. Ebru AKBUĞA tarafından yapılmıştır.

“Engellilerde Koruyucu Rehabilitasyon ve Rekreasyon.” ve “Ortopedik Engelli Yetişkinlerde Koruyucu Rehabilitasyon ve Rekreasyon.” başlıklı dergi bölümleri, “Ortopedik Engelli Çoçuklar ve Gençlerde Koruyucu Rehabilitasyon ve Rekreasyon” başlıklı kitap bölümleri bölümümüz öğretim üyeleri tarafından yapılmıştır (Prof. Dr. Feryal SUBAŞI ve Dr. Öğr. Üyesi Şule BADILLI DEMİRBAŞ). Terapötik Egzersiz Kitabı’ndaki “Peripheral Neuropathy– Trigeminal Neuralgia” başlıklı bölüm bölümümüz Öğr. Gör. Uzm. Fzt. Güzin KAYA AYTUTULDU tarafından yazılmıştır. “Kadınlarda ve hamilelikte egzersiz” başlıklı bölüm Öğr. Üyesi Şule BADILLI DEMİRBAŞ ve Öğr. Gör. Ayça AKLAR ÇÖREKÇİ tarafından yazılmıştır.

 

 • Ulusal ve uluslararası yayın sayımızı arttırmak.

Ulaşılan Hedefler: SCI’da taranan dergilerde bölüm başkanımız Prof. Dr. Feryal SUBAŞI ve bölümümüz Arş. Gör. Uzm. Fzt. Elif Tuğçe ÇİL’in makalesi yayımlanmıştır. Ayrıca SCI-Expanded’ da taranan dergilerde bölümümüz Öğr. Üyesi Prof. Dr. Rasmi MUAMMER’in Öğr. Gör. Uzm. Fzt. Elif DEVELİ ile makalesi Europen Respiratory, bölümümüz yüksek lisans burslu öğrencisi Fzt. Deniz ASLAN ile makalesi International Journal of Physiotherapy ve bölümümüz yüksek lisans burslu öğrencisi Uzm. Fzt Aslı Yeral ve bölümümüz mezunu Fzt. Aygül KÖSEOĞLU ile makalesi Journal of Novel Physiotherapies dergilerinde yayımlanmıştır. 

Ayrıca, bölümümüz öğretim elemanları 2018-2019 yıllarında 14 atıf almıştır.

 

 • Mezunların ve öğrencilerin bir arada görev alacağı projeler geliştirmek.