• Türkçe
  • English

Temel İlkemiz

Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Rönesansı’na dayanan topluma hizmet inancı ile yürütülen çağdaş bilim ve eğitim temel değerimizdir.

 

Temel Değerlerimiz

Üniversitemizin ve bölümümüzün amacı ve misyonu doğrultusunda görevimizi yerine getirirken yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket etmek.

1)      İnsan onuruna saygı

2)      Etik ilkelere bağlılık

3)      Dürüstlük

4)      Adil Yaklaşım

5)      Sürekli ve sağlıklı iletişim

6)      Yenilikçilik

7)      Toplumsal sorumluluk

8)      Meslek onuruna saygı

9)      Profesyonellik