• Türkçe
  • English

 

Prof. Dr. Feryal SUBAŞI

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı Vizyonu

Farklı yaş grubundaki bireylerin sağlıklarının geliştirilmesinde, hastalık ve kaza sonrası engelli olan kişilerin bağımsızlık seviyelerinin arttırılmasında etkin sorumlulukları alan, kanıta dayalı fizyoterapi ve rehabilitasyon bilgileri ile değerlendirme yapabilen, tedavi programı planlayan ve yorumlayan, eleştirel düşünebilen, meslek otonomisini kazanmış ve multidisipliner çalışabilen fizyoterapistleri yetiştiren öncülük eden bir kurum olmaktır.

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı Misyonu

Evrensel nitelikte fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi almış, fizyoterapistlik mesleğinin etik değerlerini benimsemiş, fiziksel sağlığın ve fonksiyonel becerilerin korunması, tedavisi ve geliştirilmesini ilke edinmiş, araştırmacı, paylaşımcı, katılımcı, özverili bireyler yetiştirmek. Tüm yaş gruplarındaki bireylerin (yenidoğan, çocuk, adölesan, yetişkin ve yaşlılar) sağlıklarının geliştirilmesinde, bir hastalık veya kaza sonrası hasta veya engeli olan bireyleri mümkün olan en üst bağımsızlık seviyesine ulaştırılmasında etkin rol alan, güncel ve kanıta dayalı fizyoterapi ve rehabilitasyon bilgileriyle değerlendirme yapabilen, eleştirel, yorumlayıcı bir bakış açısı ile tedavi planlayabilen ve bilimsel çalışmalar planlayıp yürütebilen mesleki otonomisi gelişmiş ve multidisipliner çalışabilen fizyoterapistleri yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı Eğitim Amaçlarımız

  1. Öğrencilerin fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı için gerekli temel tıp bilimleri ve rehabilitasyon alanındaki güncel teorik, pratik bilgi ve becerileri ile donatılması.
  2. Öğrencilerin fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitiminde mesleki etik prensipler, eleştirel bakış, objektif değerlendirme, uygulama, problem çözme, yorumlama ve sonuç çıkarma yetkinliğine sahip olacak şekilde uygulama becerisi kazanmaları.
  3. Öğrencilerin mesleki ve hasta takibi ile ilgili bilgileri yazılı ve sözlü olarak ifade etme ve raporlama becerisi kazanmaları; mesleki etik prensipler çerçevesinde hasta, hasta yakınları, sağlık profesyonelleri ve disiplinlerarası etkin iletişim becerisi kazanmaları.
  4. Yaşam boyu eğitim prensibi ile güncel ve kanıta dayalı bilgiye erişim için literatürü etkin kullanmak, araştırma planlamak, sonuçlandırmak, sonuçlarını sunmak ve raporlama becerisini kazanmak.
  5. Öğrencilerin multidisipliner olarak çalışma yapabilmeleri, çalışmalarda aktif rol üstlenebilmeleri ve toplumun değişen sağlık ihtiyaçlarını dikkate alarak disiplinlerarası çalışmaları organize etmeleri ve sürdürebilmeleri.
  6. Alan uygulamaları için gerekli olan güncel ve kanıta dayalı yöntemleri seçme, kullanma, geliştirme ve rehabilitasyon hizmetlerini sunarken güncel teknolojik ve inovatif çözümleri kullanabilme becerilerini kazanmaları.