• Türkçe
 • English

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı Eğitim Amaçlarımız

 • Evrensel nitelikte fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi vermek.
 • Fizyoterapistlik mesleğinin etik değerlerini benimsemiş, fiziksel sağlığın ve fonksiyonel becerilerin korunması, tedavisi ve geliştirilmesini ilke edinmiş, araştırmacı, paylaşımcı,  katılımcı, özverili bireyler yetiştirmek.
 • Tüm yaş gruplarındaki  bireylerin (yeni doğan, çocuk, adölesan, yetişkin ve yaşlılar) sağlıklarını geliştirebilen,
 • Bir hastalık veya kaza sonrası hasta veya engeli olan bireyleri mümkün olan en üst bağımsızlık seviyesine ulaştırabilen,
 • Güncel ve kanıta dayalı fizyoterapi ve rehabilitasyon bilgileriyle değerlendirme yapabilen, eleştirel ve yorumlayıcı bir bakış açısı ile tedavi planlayabilen,
 • Bilimsel çalışmalar planlayıp yürütebilen, mesleki otonomisi gelişmiş ve multidisipliner çalışabilen fizyoterapistler yetiştirmektir.

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı Çıktılarımız

 1. Ulusal ve Uluslararası boyutta fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli sağlık ile ilgili bilgiye sahip olmak.
 2. Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek.
 3. Hasta ve sağlıklı kişilerin sağlıklarını korumak, geliştirmek ve fonksiyonel açıdan en iyi düzeye erişmelerini sağlamak için fizyoterapi ve rehabilitasyon değerlendirme yöntemlerini kullanmak ve kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak.
 4. Vakalar için uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon tekniklerini seçmek ve kullanmak.
 5. Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak.
 6. Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanlarını seçip, tedavi programını planlarken güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme becerisi kazanmak.
 7. Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak.
 8. Doğru iletişim için, sözlü ve yazılı iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak.
 9. Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak.
 10. Fizyoterapistlik mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumlulukları belirleyebilmek, mesleki etik, ilke ve standartlara uygun davranmak.

 

 

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

TOPLAM

%

DERS KODU

ZORUNLU DERSLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FHS 121

Anatomi I

2

1

1

0

1

0

1

1

2

1

10

50

PTR 101

Isı Işık

1

1

1

1

1

2

0

1

1

1

10

50

PTR 103

Normal Motor Gelişim

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

14

70

PTR 258

Biyofizik

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

6

30

TKL 201

Türk Dili  I

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

17

85

HUM 103

Uygarlık Tarihi

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

6

30

PTR 122

Anatomi II

2

1

1

0

1

0

1

1

2

1

10

50

PTR 106

Hidroterapi

1

1

1

2

1

2

2

1

2

2

15

75

PTR 118

Fizyoterapistlik Mesleğine Giriş

0

2

2

0

1

0

1

2

2

2

12

60

PTR 133

Fizyoloji

2

2

1

1

1

1

1

1

2

1

13

65

PTR 214

Biyomekanik

1

2

2

1

1

0

2

0

2

1

12

60

TKL 202

Türk Dili II

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

17

85

PTR 201

Fizyoterapide Ölçme ve Değerlendirme 

1

1

1

2

1

2

2

1

2

2

15

75

PTR 203

Manipulatif Tedavi I

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

16

80

PTR 221

Nöroloji ve Nöroşirurji

2

2

1

1

0

1

1

2

2

2

14

70

PTR 205

Elektroterapi I

1

1

1

2

2

2

0

1

1

1

12

60

PTR 209

Fonksiyonel Antomi ve Kinezyoloji I

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

12

60

PTR 211

Nöroanatomi

2

2

1

1

0

1

1

1

2

2

13

65

PTR 223

Dahiliye, Romatoloji ve Radyoloji

2

2

2

1

1

1

2

1

1

1

14

70

PTR 225

Ortopedi ve Travmatoloji

2

2

2

2

1

2

2

1

2

2

18

90

PTR 204

Egzersiz Fizyolojisi

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

12

60

PTR 206

Manipulatif Tedavi II

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

16

80

PTR 208

Elektroterapi II

1

1

1

2

2

2

0

1

1

1

12

60

PTR 210

Tedavi Hareketleri Prensipleri

1

1

1

2

2

2

1

1

2

2

15

75

PTR 212

Farmakolojinin İlkeleri

1

1

1

0

1

1

0

1

0

0

6

30

FHS 202

Fonksiyonel Anatomi ve Kinezyoloji II

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

12

60

PTR 271

Yaz Stajı I

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

19

95

PTR 303

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon

2

2

1

1

2

2

1

1

1

1

14

70

PTR 313

Ortopedik Rehabilitasyon

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

100

PTR 311

Pediatrik Rehabilitasyon

1

1

1

2

1

2

2

1

2

2

15

75

HTR 301

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

0

0

0

0

0

0

0

1

2

2

5

25

PTR 301

Nörofizyolojik Yaklaşımlar I

0

1

0

2

2

2

2

0

2

0

11

55

PTR 302

Nörofizyolojik Yaklaşımlar II

0

1

0

2

2

2

2

0

2

1

12

60

PTR 309

Sporda Fizyoterapi

1

2

2

2

2

2

2

2

1

2

18

90

PTR 314

Nörolojik Rehabilitasyon

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

19

95

HTR 302

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

0

0

0

0

0

0

0

1

2

2

5

25

PTR 315

Ortez ve Protez Rehabilitasyonu

1

2

2

2

1

1

2

1

2

1

15

75

PTR 272

Yaz Stajı II

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

19

95

PTR 401

Klinik Staj I

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

100

PTR 403

Fizyoterapide Klinik Problem Çözme

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

19

95

PTR 415

Proje Önerisi Hazırlama

2

2

2

1

2

2

2

1

2

1

17

85

PTR 402

Klinik Staj II

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

100

FHS 312

Biyoistatistik

1

2

2

0

0

0

0

0

1

1

7

35

PTR 416

Proje ve Sunum

2

2

2

1

2

2

2

1

2

1

17

85

DERS KODU

ALAN SEÇMELİ DERSLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FHS 104

Mikrobiyoloji

1

2

1

1

1

2

0

2

2

2

14

70

PTR 104

Psikososyal Rehabilitasyon

0

1

0

0

0

0

1

2

1

1

6

30

FHS 102

Genel Patoloji

0

1

1

2

2

2

2

1

0

0

11

55

PTR 312

Fizyoterapide Özel Konular

1

1

1

2

1

2

2

1

1

1

13

65

PTR 310

İş Uğraşı Tedavisi

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

100

FHS 301

Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri

2

2

2

0

0

0

0

1

2

1

10

50

PTR 408

Halk Sağlığında Fizyoterapi

1

2

2

2

1

2

2

2

2

1

17

85

PTR 413

Seminer

2

2

2

1

0

2

2

1

2

1

15

75

DERS KODU

SERBEST SEÇMELİ DERSLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTR 256

Sağlık Hizmetlerinde Danışmanlık

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

11

55

PTR 254

Lenfödem Fizyoterapisi

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

11

55

PTR 259

Sağlıkta Bakım Modelleri ve Rehabilitasyon

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

11

55

PTR 250

Engellilik ve Toplum

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

11

55

PTR 251

Sağlık için Egzersiz

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

11

55

PTR 260

Pediatrik Pulmoner Rehabilitasyon

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

11

55

PTR 265

Fizyoterapide Floortime Yaklaşımları

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

11

55

PTR 262

İşaret Dili

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

11

55

PTR 263

Asistif Teknoloji ve Rehabilitasyon

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

11

55

PTR 264

Zihinsel Engellilerde İş Koçluğu

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

11

55

PTR 407

Endüstride Fizyoterapi

0

1

1

0

0

0

2

2

2

1

9

45

PTR 266

Geriatriklerde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

11

55

PTR 270

Diyabette Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

11

55

PTR 273

Akademik Yayın yazma ve Literatür İnceleme

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

11

55

PTR 274

Motor Öğrenme ve Motor Kontrol

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

11

55

PTR 267

El Rehabilitasyonu

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

11

55

PTR 268

Kadın Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

11

55

PTR 269

Ekstremiteler ve Gövdenin Palpasyon Anatomisi

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

11

55

PTR 275

Ortopedik Rehabilitasyona Özel Egzersiz Uygulamaları

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

11

55