• Türkçe
  • English

 

Prof. Dr. Feryal SUBAŞI

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı Amacı

Evrensel nitelikte fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi almış, fizyoterapistlik mesleğinin etik değerlerini benimsemiş, fiziksel sağlığın ve fonksiyonel becerilerin korunması, tedavisi ve geliştirilmesini ilke edinmiş, araştırmacı, paylaşımcı, katılımcı, özverili bireyler yetiştirmektir. Bireyin ihtiyaçları; yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimseyen; Ulusal ve uluslararası olarak tanınan ve uygulama ve araştırma konusunda uzman olan kişiler yetiştirerek fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında, fizyolojik bozulma ve engeli olan bireylerin tedavisi için yüksek nitelikli fizyoterapistlerin eğitimi, fonksiyonel sınırlamaların önlenmesi, sağlık seviyelerinin teşviki, yaşam kalitesinin geliştirilmesi konularında lider bir bölüm olmaktır.

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı Hedefi

Fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitim ve öğretim kalitesi yüksek, bozukluklardan ve özürlülükten korunmada ve tedavisinde fonksiyonel kayıpların önlenmesinde, sağlıklı, yaşam kalitesi yüksek bireyler ve toplum elde edilmesinde öncülük eden bir kurum olmaktır. Fizyoterapi eğitimine devam etmek ve bireyleri yetiştirmek için küresel standartları takip etmek; toplulukların değişen ihtiyaçlarını karşılamayı sağlamak; değişime açık, bilimsel gelişmeler ve gelişmeler ve rekabete; Rehabilitasyon, araştırma, yönetim ve liderlik alanları için aracı seçebilecek, evrensel insan haklarına ve değerine saygılı, ulusal ve uluslararası faaliyetlerde kendine güvenen, becerikli ve mutlu fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans bölümü öğrencilerini yetiştirmektir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı Vizyonu

Farklı yaş grubundaki bireylerin sağlıklarının geliştirilmesinde, hastalık ve kaza sonrası engelli olan kişilerin bağımsızlık seviyelerinin arttırılmasında etkin sorumlulukları alan, kanıta dayalı fizyoterapi ve rehabilitasyon bilgileri ile değerlendirme yapabilen, tedavi programı planlayan ve yorumlayan, eleştirel düşünebilen, meslek otonomisini kazanmış ve multidisipliner çalışabilen fizyoterapistleri yetiştiren öncülük eden bir kurum olmaktır.

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı Misyonu

Evrensel nitelikte fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi almış, fizyoterapistlik mesleğinin etik değerlerini benimsemiş, fiziksel sağlığın ve fonksiyonel becerilerin korunması, tedavisi ve geliştirilmesini ilke edinmiş, araştırmacı, paylaşımcı, katılımcı, özverili bireyler yetiştirmektir. Bireyin ihtiyaçları; yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimseyen; Ulusal ve uluslararası olarak tanınan ve uygulama ve araştırma konusunda uzman olan kişiler yetiştirerek fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında, fizyolojik bozulma ve engeli olan bireylerin tedavisi için yüksek nitelikli fizyoterapistlerin eğitimi, fonksiyonel sınırlamaların önlenmesi, sağlık seviyelerinin teşviki, yaşam kalitesinin geliştirilmesi konularında lider bir bölüm olmaktır.

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı Eğitim Amaçlarımız

1.Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanının gerektirdiği temel tıp bilimleri ve rehabilitasyon alanında güncel teorik, pratik bilgi ve becerilerle donatılmış;

2. Fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitiminde mesleki, etik ilkeleri, eleştirel bakış açısını, objektif değerlendirmeyi, uygulama, problem çözme, yorumlama ve sonuçlandırma becerisini kazanmış,

3.Mesleki ve hasta takibine ilişkin bilgileri yazılı ve sözlü olarak ifade etme ve raporlama becerisi kazanmış; Mesleki etik ilkeler çerçevesinde hastalar, hasta yakınları, sağlık çalışanları ve disiplinler arası pratik iletişim becerileri kazanmış,

4. Yaşam boyu eğitim ilkesiyle güncel ve kanıta dayalı bilgilere ulaşmak için literatürü etkin bir şekilde kullanabilen, araştırmayı planlama ve sonuçlandırma, sonuçları sunma ve raporlama becerisini kazanmış,

5. Multidisipliner çalışabilen, çalışmalarda aktif rol alabilen, toplumun değişen sağlık ihtiyaçlarını dikkate alan disiplinler arası çalışmaları düzenleyip sürdürebilen,

6.Saha uygulamaları için gerekli olan güncel ve kanıta dayalı yöntemleri seçip kullanabilme, geliştirme ve rehabilitasyon hizmetleri verebilen,

7. Güncel teknolojik ve yenilikçi çözümler sunabilen girişimci fizyoterapistler yetiştirmektir.

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı Program Çıktıları

1.Ulusal ve uluslararası boyutta fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli sağlık ile ilgili bilgiye sahip olmak

2.Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek

3. Hasta ve sağlıklı kişilerin sağlıklarını korumak, geliştirmek ve fonksiyonel açıdan en iyi düzeye erişmelerini sağlamak için fizyoterapi ve rehabilitasyon değerlendirme yöntemlerini kullanmak ve kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak

4.Vakalar için uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon tekniklerini seçmek ve kullanmak

5.Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak

6.Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanlarını seçip, tedavi programını planlarken güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme becerisi kazanmak

7.Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak

8.Doğru iletişim için, sözlü ve yazılı iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak

9.Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak

10.Fizyoterapistlik mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumlulukları belirleyebilmek, mesleki etik, ilke ve standartlara uygun davranmak