• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NUT 454
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders; öğrencilerin yeme davranışı bozukluğu hastalıklarına dair güncel beslenme ya da diyet tedavileri konularında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği: 

Yeme bozukluklarının tanımı, sınıflandırılması, etiyolojisi, beslenme tedavisi ve güncel yaklaşımları içerir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk -doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Yeme davranışı bozukluklarını tanımlar ve sınıflandırır.

3,6,8

1,2,4,5

 2,3,4,6

2) Yeme davranışı bozuklukları tetikleyen nedenleri öğrenir.

3,6,8

1,2,4,5

2,3,4,6

3) Yeme davranışı bozukluklarında kullanılan tanı kriterlerini öğrenir, bu kişilerde beslenme durumunun değerlendirilmesini bilir.

3,6,8

1,2,4,5

 2,3,4,6

4) Yeme davranışı bozukluklarında eşlik eden komorbiditeleri bilir ve komplikasyonları açıklar.

3,6,8

1,2,4,5

 2,3,4,6

5) Yeme davranışı bozukluklarında uygulanan güncel tıbbi beslenme tedavisi ilke ve yöntemlerini öğrenir.

3,6,8

1,2,4,5

 2,3,4,6

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ

 

2

YEME DAVRANIŞI BOZUKLUKLARININ TANIMI, RİSK FAKTÖRLERİ, SAPTANMASI  VE SINIFLANDIRILMASI

 

3

TANIMLANMIŞ BESLENME VE YEME BOZUKLUKLARI –ANOREKSİYA NERVOZA

 

4

TANIMLANMIŞ BESLENME VE YEME BOZUKLUKLARI- BULUMIA NERVOZA

 

5

TANIMLANMIŞ BESLENME VE YEME BOZUKLUKLARI- TIKANIRCASINA YEME BOZUKLUĞU

 

6

TANIMLANMIŞ DİĞER BESLENME VE YEME BOZUKLUKLARI-1

 

7

TANIMLANMIŞ DİĞER BESLENME VE YEME BOZUKLUKLARI-2

 

8

ARA SINAV

 

9

TANIMLANMAMIŞ DİĞER BESLENME VE YEME BOZUKLUKLARI

MAKALE İNCELEME VE SUNUM

 

10

YEME BOZUKLUĞU HASTALIKLARINDA KOMORBİDİTE

 

11

YEME FARKINDALIĞI - SEZGİSEL YEME 

MAKALE İNCELEME VE SUNUM

 

12

BARİATRİ HASTALARINDA YEME BOZUKLUĞU

 

13

MAKALE İNCELEME VE SUNUM

 

14

MAKALE İNCELEME VE SUNUM

 

15

GENEL TEKRAR

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 Ders işlerken kullanılan slaytlar

Diğer Kaynaklar

 

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

Derse ilişkin slaytlar, videolar

Ödevler

Güncel konuların öğrenciler tarafından işlenmesi

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Vize

 

60

Sözlü Sunum

 

40

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

x

 

 

 

 

 

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

x

 

 

 

 

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

x

 

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

x

 

 

 

 

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

x

 

 

 

 

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

 

x

 

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

 

x

 

 

 

 

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.   

 

 

 

 

x

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

x

 

 

 

 

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

 

 

x

 

 

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

x

 

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

2

30

Vize

1

4

4

Final

1

8

8

Toplam İş Yükü

 

 

72

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

2.88

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3

 
Tüm Sınıflar Seçmeli Dersler