• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NUT 113
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin kimya, bilim ve mühendislik alanlarında nicel ve nitel sorgulama yapabilmeleri için kimyasal bilgi birikimi oluşturmak, eleştirel düşünce ve problem çözme becerilerini geliştirmek, öğrencilere kimyasal problemleri tanıtmak, karmaşık soruları belirleme ve formüle etme becerilerini geliştirmek, ve öğrencileri ders konuları ile ilgili güncel sorunlar üzerine bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği: 

Temel Kimyaya Giriş ve Organik Kimya

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk -doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Kimyanın temel kavramlarını ve ilkelerini öğretir

1,8

1,2,3

1,2,3,4,5

2) Organik kimya bilgisini, organik bileşiklerin yapısını, özelliklerini ve reaksiyonlarını anlama, organik sentez deneylerini yapma becerisi ve organik bileşiklerin özelliklerini deneysel olarak test etmelerini öğretme

1,8

1,2,3

1,2,3,4,5

3) Deneysel sonuçları analiz edebilmeyi ve raporlayabilmeyi öğretir

1,8

1,2,3

1,2,3,4,5

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Maddenin Özellikleri ve Ölçümü

 

2

Atomlar ve Atom Kuramları

 

3

Kimyasal Bileşikler ve Tepkimeler

 

4

Gazlar ve Basit Kimya Kanunları/ Termokimya

 

5

Atomun Elektron Yapısı ve Periyodik Çizelge

 

6

Kimyasal Bağ ve Bağ Teorileri

 

7

ARA SINAV

 

8

Kimyasal Kinetik ve Kimyasal Dengenin İlkeleri

 

9

Asitler ve Bazlar

 

10

Organik Kimyaya Giriş: Doymuş Hidrokarbonlar

 

11

Organik Reaksiyonlar ve Fonksiyonel Gruplar

 

12

Alkoller, Aldehit ve Ketonlar

 

13

Karboksilik Asitler, Esterler

 

14

Aminler, Amidler

 

15

GENEL TEKRAR

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Ders notları, sunumlar,makaleler

‘Fundamentals of Organic Chemistry’JohnMcMurry,7th Edition

Diğer Kaynaklar

Introduction to Chemical Principles,8th Edition,H. Stephen Stoker.

Organic Chemistry, Jonathan Clayden, Nick Greeves, Stuart Warren.

 

Materyal Paylaşımı

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Power point sunum dosyaları, ders notları pdf olarak öğrencilerin email adreslerine gönderilmektedir.

Ödevler

Sınavdan bir hafta önce toplanır.Laboratuvar raporları her hafta toplanır.

Sınavlar

1 Arasınav, 1 Final

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

80

Deney

8

10

Ödev

1

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

 

 

 

 

X

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

X

 

 

 

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

X

 

 

 

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

X

 

 

 

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.   

 

 

 

X

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

X

 

 

 

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

 

X

 

 

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

X

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi

(Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

4

60

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

2

2

Deney

8

 2

16

Ödev

1

1

1

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

129

Toplam İş Yükü / 25(s)

 

 

5,16

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
1