• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NUT 420
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu ders besin, beslenme ve diyetetik alanlarında seminer hazırlama ve sunmayı öğretmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Beslenme ve diyetetik ile ilgili özel konularda seminer hazırlama ve sunma.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk-doldurma 4. Doğru-Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Farklı veritabanları kullanarak literatür aramada farklı stratejileri uygular.

2,6,8,9,10

1,2,3

NA

2) Kanıta dayalı sağlık çalışmalarının nasıl yapılacağını açıklar.

2,6,8,9,10

1,2,3

NA

3) Üniversitenin kütüphanesinde bulunan akademik yayınlarının çeşitliliğini ve kullanımını açıklar.

2,6,8,9,10

1,2,3

NA

4) Eğitimde teknolojinin önemi ve internet tabanlı öğretim tasarımını açık bir şekilde kazanınını sağlar.

2,6,8,9,10

1,2,3

NA

5) Öğrenciler arasında grup çalışmalarınının koordinasyonunu sağlar.

2,6,8,9,10

1,2,3

NA

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

ÖĞRENCİ SUNUM

 

2

ÖĞRENCİ SUNUM

 

3

ÖĞRENCİ SUNUM

 

4

ÖĞRENCİ SUNUM

 

5

ÖĞRENCİ SUNUM

 

6

ÖĞRENCİ SUNUM

 

7

ÖĞRENCİ SUNUM

 

8

ÖĞRENCİ SUNUM

 

9

ÖĞRENCİ SUNUM

 

10

ÖĞRENCİ SUNUM

 

11

ÖĞRENCİ SUNUM

 

12

ÖĞRENCİ SUNUM

 

13

ÖĞRENCİ SUNUM

 

14

ÖĞRENCİ SUNUM

 

15

ÖĞRENCİ SUNUM

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

 

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

Ders sunumları

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Sözlü Sunum

1

80

Akran Değerlendirmesi

1

20

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

 

 

X

 

 

 

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

 

 

 

 

X

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

X

 

 

 

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

 

X

 

 

 

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

 

 

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

X

 

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

X

 

 

 

 

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.   

 

 

 

X

 

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

 

 

 

X

 

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

 

 

 

 

X

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

 

 

X

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

4

56

Sözlü Sunum

 1

14

14

Toplam İş Yükü

 

 

115

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

 4,6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
4