• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NUT 350
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin temel amacı öğrencilere; bebeklerin ve hayatlarının ilk dönemlerinde olan çocukların sağlıklı beslenme tedavilerinin ve/veya karşılaştıkları hastalıklarda uygun beslenme tedavilerinin uygulanmasında sahaya yönelik pratiklik kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Yenidoğan-bebeklik, okul çağı ve adölesan dönemi beslenme, emilim bozukluğu hastalıklarında beslenme, tip 1 diyabetli çocuklarda beslenme doğuştan metabolizma hastalıklarında beslenme, protein enerji malnutrisyonu beslenme, enteral-parenteral beslenme.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk -doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Hastalığa özgü formula seçebilmeyi ve uygun besinleri önermeyi açıklar.

 1,3,5,8

1,2,3

1,2,3,4,5

2) Çocuklarda protein enerji malnütrisyonu, emilim bozuklukları, metabolizma hastalıkları, tip 1 diyabet, gastrointestinal sistem hastalıkları gibi kazanılmış veya doğumsal hastalıklarda vakaya yaklaşım için gereken pratiği kazanır.

1,3,5,8

1,2,3

1,2,3,4,5

3) Hasta çocuk ve ailesinin eğitiminin önemini pekiştirir.

1,3,5,8

1,2,3

1,2,3,4,5

4) Yaşam boyu özel beslenme gerektiren hastalıkların beslenme tedavisi için farklı örneklerle farklı yaklaşımları analiz eder.

1,3,5,8

1,2,3

1,2,3,4,5

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

 

GİRİŞ

 

2

YENİDOĞAN DÖNEMİ BESLENME

 

3

PROTEİN ENERJİ MALNÜTRİSYONU VE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

 

4

KARBONHİDRAT EMİLİM BOZUKLUĞU HASTALIKLARI VE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

 

5

PROTEİN EMİLİM BOZUKLUĞU HASTALIKLARI VE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

 

6

YAĞ EMİLİM BOZUKLUĞU HASTALIKLARI VE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

 

7

KARBONHİDRAT METABOLİZMASI HASTALIKLARI VE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

 

8

PROTEİN – YAĞ METABOLİZMASI HASTALIKLARI VE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

 

9

ARA SINAV

 

10

DOĞUMSAL KALP HASTALIĞI VE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

 

11

TİP 1 DİYABET VE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

 

12

TİP 1 DİYABET VE KARBONHİDRAT SAYIMI YÖNTEMİ

 

13

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HASTALIKLARINDA TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

 

14

ÇOCUK HASTALIKLARINDA ENTERAL/PARENTERAL BESLENME TEDAVİSİ

 

15

GENEL TEKRAR

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

  1. Ekwall SW. (2005). Pediatric Nutrition in Chronic Diseases and Developmental Disorders: Prevention, Assessment, and Treatment. Oxford University Press, USA (ISBN: 9780199771592)
  2. Kleinman RE. (2004). Pediatric Nutrition Handbook. American Academy of Pediatrics. USA (ISBN: 9781581101096)
  3. Thureen PJ, Hay WW. (2006). Neonatal Nutrition and Metabolism. Cambridge University Press, USA. (ISBN: 9781139453660)
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

Derse ilişkin slaytlar, videolar

Ödevler

Güncel konuların öğrenciler tarafından işlenmesi

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Kısa Sınav

1

10

Vize

1

30

Final

1

60

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

 

 

 

 

X

 

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

 

X

 

 

 

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

 

X

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

 

X

 

 

 

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

 

X

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

X

 

 

 

 

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.

 

 

 

X

 

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

 

X

 

 

 

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

 

 

X

 

 

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

X

 

 

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

4

60

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Vize

1

2

2

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

125

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
Tüm Sınıflar Seçmeli Dersler