• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NUT 301
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrencilerin gebelik dönemi ve emzirme dönemine özgü gereksinimleri, zamanında ve zamanından önce doğan bebeklerin yetişkinlik çağında kadar olan gereksinimlerini ve bu dönemlere özgü beslenmeyi öğrenmesini amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Gebelik, emziklilik, prematürelik, bebeklik, çocukluk ve ergenlik çağındaki besin ve besin öğesi gereksinimlerini, bu dönemlerde karşılaşılan beslenme sorunları ve çözümleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk-doldurma 4. Doğru-Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1)Gebelerin, bebeklerin ve çocukların sağlığının korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesinin önemini açıklar.

 1,3,5,8

1,2,3

1,2,3,4,5

2)Gebelik döneminde ortaya çıkan fizyolojik değişiklikleri ve artmış gereksinimleri açıklar.

1,3,5,8

1,2,3

1,2,3,4,5

3)Emziklik döneminde ortaya çıkan fizyolojik değişiklikleri ve artmış gereksinimleri açıklar.

1,3,5,8

1,2,3

1,2,3,4,5

4)Zamanında ve zamanından önce doğmuş yeni doğanın gereksinimlerini ve beslenmesini açıklar.

1,3,5,8

1,2,3

1,2,3,4,5

5)Süt çocuğu, yürüme çağı, okul öncesi dönem, okul çağı ve ergenlik dönemine özgü beslenmeyi açıklar.

1,3,5,8

1,2,3

1,2,3,4,5

6) Hastalık mevcudiyetinde ve/veya beslenme/besin öğesi ilişkili hastalıklarda medikal tedaviye destek olarak tıbbi beslenme tedavisi uygulamayı açıklar.

1,3,5,8

1,2,3

1,2,3,4,5

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ

 

2

ANNE SÜTÜ

 

3

GEBELİK DÖNEMİ VE BESLENME

 

4

EMZİKLİLİK DÖNEMİ VE BESLENME

 

5

BESLENME VE MENTAL GELİŞİM

 

6

ÇOCUKLUK ÇAĞI BESLENMESİNİN TOPLUMSAL ÖNEMİ

 

7

ARA SINAV

 

8

YENİDOĞAN VE SÜT ÇOCUĞUNUN BESLENMESİ

 

9

PREMATÜRE VE BESLENMESİ

 

10

YÜRÜME ÇAĞI VE BESLENME

 

11

OKUL ÖNCESİ DÖNEM VE BESLENME

 

12

OKUL ÇAĞI VE BESLENME

 

13

ADÖLESAN DÖNEM VE BESLENME

 

14

BESLENME YETERSİZLİĞİ HASTALIKLARI

 

15

GENEL TEKRAR

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

HANDBOOK OF PEDIATRIC NUTRITION

ÇOCUK HASTALIKLARINDA BESLENME TEDAVİSİ, PROF.DR. GÜLDEN KÖKSAL, UZM. DYT. HÜLYA GÖKMEN, HATİPOĞLU YAYINLARI, 2000 ANKARA

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

90

Ödev

1

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

 

 

 

 

X

 

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

 

X

 

 

 

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

 

X

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

 

X

 

 

 

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

 

X

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

X

 

 

 

 

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.   

 

 

 

X

 

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

 

X

 

 

 

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

 

 

X

 

 

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

X

 

 

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

4

60

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

1

15

Ara Sınav

1

10

10

Ödev

12

 2

24

Final

1

15

15

Toplam İş Yükü

 

 

124

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,96

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
3