• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NUT 117
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Öğrencilere sağlığın tarihçesini, sağlık- beslenme ilişkisine genel bakışı, meslek tanımını, uluslararası meslek örgütlerini ve mesleki etik kuralları öğretmektir.
Dersin İçeriği: 

Meslek tanımı, mesleki terminoloji, Beslenme ve Diyetetik eğitiminin içeriği ve sahaya yansıması, uluslararası mesleki örgütlenme, mesleki etik, etik olmayan davranışların yasal sonuçları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk-doldurma 4. Doğru-Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Mesleğin tanımını, uluslararası meslek örgütlerini tanımayı sağlar.

1,6,8

1,2,3,4,6

1,2,3,4,6

2) Mesleki terminoloji hakkında genel bilgi verir.

1,6,8

1,2,3,4,6

1,2,3,4,6

3) Meslekten uzmanlarla tanışmayı sağlar.

1,6,8

1,2,3,4,6

1,2,3,4,6

4) Sağlık kavramı, sağlk hizmetlerinin tarihçesi ve sağlık etiği hakkında bilgi verir.

1,6,8

1,2,3,4,6

1,2,3,4,6

5) Mesleki etik kuralları ve etik dışı davranışların yasal sonuçları hakkında bilgi verir.

1,6,8

1,2,3,4,6

1,2,3,4,6

 

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

OKUL VE BÖLÜMÜN TANITIMI

 

2

MESLEK TANITIMI

 

3

MESLEKİ TERMİNOLOJİ

 

4

MESLEKİ TERMİNOLOJİ

 

5

MESLEKİ SORUMLULUK

 

6

MESLEK KURULUŞU VE DİĞER MESLEK BİRLİKLERİ

 

7

SUNUM

 

8

SUNUM

 

9

TANIM VE TARİHÇE

 

10

SAĞLIK HİZMETLERİ

 

11

ETİK VE AHLAK

 

12

ETİK PRENSİPLERİ VE MEDİKAL İŞ ETİĞİ

 

13

SAĞLIK UYGULAMALARINDA ETİK PROBLEMLER VE SAĞLIK EĞİTİMİ

 

14

SAĞLIK ARAŞTIRMALARI VE YAYINLARINDA ETİK

 

15

ETİK OLMAYAN UYGULAMALAR VE SAĞLIKLA İLİŞKİSİ

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Diyetisyenlik Eğitimi ve Meslek Etiği, Muhittin Tayfur

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Sözel Sunum

1

100

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

 

 

 

 

X

 

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

 

 

X

 

 

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

 

 

 

 

X

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

 

 

X

 

 

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.   

 

 

 

X

 

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

 

X

 

 

 

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

 

X

 

 

 

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

X

 

 

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

3

42

Final Sınavı

1

12

12

Toplam İş Yükü

 

 

84

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,36

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3

 

 

1