• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NUT 252
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Gıda katkı maddelerinin özellikleri, gıda toksinlerinin yapıları, oluşumları ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesi, gıdalara bulaşma yolları ve oluşturabilecekleri tehlikelerin önlenmesi için uygulanacak yöntemler ile gıda katkı maddeleri hakkında öğrenciler bilgilendirilecek.
Dersin İçeriği: 

Gıda katkı maddeleri tanımı, gıda endüstrisinde kullanılan katkı maddelerinin sınıflandırılması(antioksidanlar, asitliği düzenleyiciler, emülgatörler, gamlar, koruyucular, lezzet maddeleri, lezzet arttırıcılar, renklendiriciler, şelat ajanlar, köpürme ajanları, nem vericiler, köpürmeyi önleyici ajanlar ve stabilizatörler). Toksisitenin tanımı ve sınıflandırılması, toksisiteyi etkileyen faktörler, gıdalardaki toksit kaynakları, gıdaların üretim, hazırlama ve saklama koşullarına bağlı olarak oluşan toksik maddeler ve etkileri, risk grupları ve gıda alerjisi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk-doldurma 4. Doğru-Yanlış 5. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Gıda katkı maddeleri hakkında bilgi edinir.

1,8,11

1,2,3

1,2,3,4,5

2) Gıda Kodeksi’nde yer alan gıda katkı maddeleri ve kullanımı hakkında bilgi sahibi olur.

1,8,11

1,2,3

1,2,3,4,5

3) Hangi mikroorganizmanın hangi toksinleri ürettiği ve bu metabolitlerin etkileri hakkında bilgi edinir.

1,8,11

1,2,3

1,2,3,4,5

4) Mikroorganizmaların metaboliti olan toksinlerin kimyasal özellikleri hakkında bilgi sahibi olunur.

1,8,11

1,2,3

1,2,3,4,5

5)  Gıda katkı maddelerinin pozitif ve negatif yönleri konusunda bilgi sahibi olur.

1,8,11

1,2,3

1,2,3,4,5

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Gıda katkı maddelerinin tanımı, kullanım amaçları, sınıflandırılması ve kullanımındaki temel ilkeler  

 

2

FDA ve GRAS tarafından belirlenen gıda katkı maddeleri konusundaki yasal düzenlemeler ve toksikolojik değerlendirmeler

 

3

Toksisitenin tanımı ve sınıflandırılması

 

4

Toksikasyon ve toksinlerin etki mekanizması

 

5

Gıdalardaki toksin kaynakları

 

6

Gıdaların üretim, hazırlama ve saklama koşullarına bağlı olarak oluşan toksit maddelerin etkileri

 

7

ARA SINAV

 

8

Antioksidanlar

 

9

Asitliği düzenleyiciler

 

10

Emülgatöler

 

11

Gamlar, Korucular

 

12

Renklendiriciler

 

13

Şelat ajanları

 

14

Tatlandırıcılar, Topaklanmayı önleyiciler

 

15

Risk grupları ve gıda alerjisi

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 Öğretim üyesince hazırlanan ders notları

Diğer Kaynaklar

Food Toxicology

Debasis BagchiAnand Swaroop

 

CRC Press, 2016

Chemistry of Food Additives and Preservatives

 

Titus A. M. Msagati B.Sc. (Hons), MSc, Ph.D., CChem,

First published:4 October 2012

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

Ders notları, sunum dosyaları, makale

Ödevler

Ödevler sınavdan bir hafta önce toplancaktır.

Sınavlar

1 Ara-sınav 1 Final sınav

 

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

75

Ödev

1

25

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

 

 

 

X

 

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

 

 

 

 

X

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

X

 

 

 

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

X

 

 

 

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.   

 

 

 

X

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

 

 

X

 

 

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

X

 

 

 

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

 

 

 

 

X

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

3

42

Ara Sınav

1

12

12

Ödev

1

6

6

Final

1

15

15

Toplam İş Yükü

 

 

120

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
Tüm Sınıflar Seçmeli Dersler