• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FHS132
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrencilerin kan ve yapısını, kardiyovasküler sistem fizyolojisi, solunum sistemi fizyolojisi, sindirim sistemi fizyolojisi, üriner sistem fizyolojisi ve üreme sistemi fizyolojisini öğrenmesini amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Kan dolaşımının temel kavramları, kardiyovaskuler sistem, solunum sistemi yapı ve işlevi, sindirim sistemi ve emilim, üriner sistem, üreme sistemi organ ve hormonları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk-doldurma 4. Doğru-Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Kan ve kanın yapısını açıklar.

1,8

1,3,4

2

2) Kardiyovasküler sistem fizyolojisi kavramlarını açıklar.

1,8

1,3,4

2

3) Solunum sistem fizyolojisini açıklar.

1,8

1,3,4

2

4) Sindirim sistemi fizyolojisini açıklar.

1,8

1,3,4

2

5) Üriner sistem fizyolojisini açıklar.

1,8

1,3,4

2

6) Üreme sistemi fizyolojisini açıklar.

1,8

1,3,4

2

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Kan ve Kanın Yapısı

 

2

Kan ve Kanın Yapısı

 

3

Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi

 

4

Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi

 

5

Solunum Sistemi Fizyolojisi

 

6

Solunum Sistemi Fizyolojisi

 

7

Ara Sınav

 

8

Sindirim Sistemi Fizyolojisi

 

9

Sindirim Sistemi Fizyolojisi

 

10

Sindirim Sistemi Fizyolojisi

 

11

Üriner Sistem Fizyolojisi

 

12

Üriner Sistem Fizyolojisi

 

13

Üreme Sistemi Fizyolojisi

 

14

Üreme Sistemi Fizyolojisi

 

15

Genel Tekrar

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

ANNE WAUGH, ALLISON GRANT; ANATOMY AND PHYSIOLOGY IN HEALTH AND ILLNESS

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

 

 

 

 

X

 

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

X

 

 

 

 

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

 

 

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

 

 

 

 

 

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

 

 

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

 

 

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

 

 

 

 

 

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.

 

 

 

X

 

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

 

 

 

 

 

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

 

 

 

 

 

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

 

 

 

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

3

42

Ara Sınav

1

2

2

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

 91

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,64

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4

 
 
2