• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FHS131
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrencilerin hücreler, dokular, organlar, sistemler, organizma işleyişi, kas-iskelet sistemi fizyolojisi, sinir sistemi fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi, özel duyular konularını öğrenmesini amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem), bu bölümler arasındaki iletişim ve bir bütün olarak organizmanın çevreyle olan ilişkisi, yaşamın başlangıcından itibaren gelişimi sağlayan fiziksel ve kimyasal etkenler

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk-doldurma 4. Doğru-Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Insan fizyolojisinin tanıtıcı kavramlarını açıklar.

1,8

1,3,4

2

2) Kas-iskelet sistem fizyolojisi kavramlarını açıklar.

1,8

1,3,4

2

3) Sinir sistemi fizyolojisini açıklar.

1,8

1,3,4

2

4) Endokrin sistem fizyolojisini açıklar.

1,8

1,3,4

2

5) Özel duyular konusunu açıklar.

1,8

1,3,4

2

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Fizyolojiye Giriş

 

2

Vücudun Kimyasal Yapısı Ve Hücrenın Yapısı

 

3

Hücre Yapısı Ve İşlevi: Membran,Stoplazma, Nukleus

 

4

Hücre Yapısı Ve İşlevi: Membran,Stoplazma, Nukleus

 

5

Kas Sistemi

 

6

Kas Sistemi

 

7

Ara Sınav

 

8

Sinir Sistemi

 

9

Sinir Sistemi

 

10

Endokrin Sistem

 

11

Endokrin Sistem

 

12

Endokrin Sistem

 

13

Duyu Sistemi

 

14

Duyu Sistemi

 

15

Genel Tekrar

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

ANNE WAUGH, ALLISON GRANT; ANATOMY AND PHYSIOLOGY IN HEALTH AND ILLNESS

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

Ara Sınav

1

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

 

 

 

 

X

 

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

x

 

 

 

 

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

x

 

 

 

 

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

x x

 

 

 

 

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

x

 

 

 

 

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

x

 

 

 

 

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

x

 

 

 

 

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.    

 

 

 

x

 

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

x

 

 

 

 

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

x

 

 

 

 

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

x

 

 

 

 

 
 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

3

42

Ara Sınav

1

2

2

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

 91

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,64

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4

 
 
2