• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NUT 116
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrencilerin besin kalitesini etkileyen öğeleri, bunların subjektif olarak değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerin uygulamalarını, besinlerde bulunan pigmentleri, tat ve koku öğelerinin yapı ve işlevlerini, fonksiyonel besinleri, sebze ve meyveleri, süt ve süt ürünlerini, et ve et ürünlerini, çay, kahve, kakao ve çikolatada bulunan öğeleri, özellikleri ve bunların işlevlerini öğrenmesini amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Besinlerin fiziksel, kimyasal özellikleri, fonksiyonları ve analiz yöntemleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk -doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Besin kalitesini etkileyen etmenleri açıklar.

1,8

1,2,3

1,2,3,4,5

2) Besin kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri açıklar.

1,8

1,2,3

1,2,3,4,5

3) Besinlerde bulunan pigmentleri, tat ve koku ögelerini, katkı maddelerinin özelliklerini ve fonksiyonlarını açıklar.

1,8

1,2,3

1,2,3,4,5

4) Fonksiyonel besinleri açıklar.

1,8

1,2,3

1,2,3,4,5

5) Bazı besin gruplarında (sebze ve meyveler, süt ve süt ürünleri, yumurta, et ve et ürünleri, baklagiller, çay, kahve, kakao ve çikolatada) bulunan ögeleri, özellikleri ve fonksiyonları açıklar.

1,8

1,2,3

1,2,3,4,5

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

BESİN KALİTESİ VE ETKİLEYEN ETMENLER

 

2

BESİN KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN ANALİZ YÖNTEMLERİ

 

3

BESİN KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN ANALİZ YÖNTEMLERİ

 

4

BESİNLERDE BULUNAN DOĞAL PİGMENTLER

 

5

BESİNLERDE BULUNAN TAT VE KOKU ÖGELERİ

 

6

BESİN KATKI MADDELERİ: GIDA BOYALARI, KORUYUCU MADDELER VB.

 

7

ARA SINAV

 

8

FONKSİYONEL BESİNLER: TANIMI, PRE VE PROBİYOTİKLER , BİTKİSEL FONKSİYONEL BESİNLER

 

9

FONKSİYONEL BESİNLER: GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLEN BESİNLER

 

10

SOYA, MISIR, BUĞDAYIN ÖZELLİKLERİ VE FONKSİYONLARI

 

11

YUMURTA, SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE FONKSİYONLARI

 

12

ET VE ÜRÜNLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE FONKSİYONLARI

 

13

BAKLAGİLLERİN ÖZELLİKLERİ VE FONKSİYONLARI

 

14

ÇAY, KAHVE, KAKAO VE ÇİKOLATANIN ÖZELLİKLERİ VE FONKSİYONLARI

 

15

GENEL TEKRAR

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Ders notları, sunumlar, makaleler

Diğer Kaynaklar

HANDBOOK OF FOOD CHEMISTRY

PETER CK. CHEUNG

SPRINGER REFERENCE, 2015

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI

Dökümanlar

Power point sunum dosyaları, ders notları pdf olarak öğrencilerin email adreslerine gönderilmektedir.

Ödevler

Sınavdan bir hafta önce toplanır.Laboratuvar raporları her hafta toplanır.

Sınavlar

1 Arasınav, 1 Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

80

Deney

7

10

Ödev

1

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

 

 

 

 

X

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

X

 

 

 

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

X

 

 

 

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

X

 

 

 

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.   

 

 

 

X

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

X

 

 

 

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

 

X

 

 

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

X

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi

(Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

4

60

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

6

1

6

Ara Sınav

1

2

2

Ödev

1

2

2

Deney

7

2

14

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

85

Toplam İş Yükü / 25(s)

 

 

3.4

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3

 
1