• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NUT 115
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrencilere su aktivitesini, gıdalarda bulunan suyun önemini, karbonhidrat, protein ve yağların yapısını, sınıflandırılmasını, özelliklerini, kalitatif ve kantitatif testlerin uygulamalarını, enzimlerin yapısını, sınıflandırılmasını, enzim aktivitesini etkileyen ögeleri, gıda endüstrisinde kullanımını, besinlerde kullanılan katkı maddelerinin yapıları ve kullanım alanlarını öğretmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Besinlerin fiziksel, kimyasal özellikleri, fonksiyonları ve analiz yöntemleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk-doldurma 4. Doğru-Yanlış 5. Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Su ve besinlerin tanımını, gruplarını ve özelliklerini açıklar.

1,8

1,2,3

1,2,3,4,5

2) Besinlerin içeriklerini ve kimyasal yapılarını açıklar.

1,8

1,2,3

1,2,3,4,5

 3) Besin analiz yöntemlerini açıklar.

1,8

1,2,3

1,2,3,4,5

4) Besinlerde bulunan enzimlerin önemi ve tayin yöntemlerini açıklar.

1,8

1,2,3

1,2,3,4,5

5) İnorganik tuzlar ve elementlerin metabolik fonksiyonları, önemi ve bulundukları besin kaynakları konusunu açıklayabilecektir

1,8

1,2,3

1,2,3,4,5

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

BESİN KİMYASINA GİRİŞ

 

2

SUYUN BESİNLERDEKİ ÖNEMİ

 

3

KARBOHİDRATLAR

 

4

LİPİDLER

 

5

AMİNO ASİTLER, PEPTİDLER VE PROTEİNLER

 

6

ENZİMLER

 

7

ARA SINAV

 

8

VİTAMİNLER VE MİNERALLER

 

9

OKSİDASYON VE BESİNLERDEKİ ETKİLERİ

 

10

ALKOLLER VE FERMENTASYON

 

11

ALKALOİDLER

 

12

BESİN KİMYASINDA KULLANILAN DENEYSEL TAYİN YÖNTEMLERİ

 

13

BESİN KİMYASINDA KULLANILAN DENEYSEL TAYİN YÖNTEMLERİ

 

14

ENDÜSTRİYEL BESİN ANALİZ YÖNTEMLERİ

 

15

GENEL TEKRAR

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Ders notları, sunumlar, makaleler

Diğer Kaynaklar

HANDBOOK OF FOOD CHEMISTRY

PETER CK. CHEUNG

SPRINGER REFERENCE, 2015

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI

Dökümanlar

Power point sunum dosyaları, ders notları pdf olarak öğrencilerin email adreslerine gönderilmektedir.

Ödevler

Sınavdan bir hafta önce toplanır.Laboratuvar raporları her hafta toplanır.

Sınavlar

1 Arasınav, 1 Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

80

Deney

7

10

Ödev

1

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

 

 

 

 

X

 

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

X

 

 

 

 

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

X

 

 

 

 

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

X

 

 

 

 

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.   

 

 

 

X

 

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

X

 

 

 

 

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

 

X

 

 

 

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

X

 

 

 

 

 
 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi

(Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

4

60

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

1

14

Ara Sınav

1

10

10

Ödev

1

12

12

Final

1

14

14

Toplam İş Yükü

 

 

110

Toplam İş Yükü / 25(s)

 

 

4,4

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4

1