• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PTR416
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencinin araştırma yapma, sonuçları inceleme ve tartışma, sunum tekniklerini öğrenme, bilimsel çerçeve sunma becerilerini elde etmesi
Dersin İçeriği: 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında danışmanın yönlendirmeleriyle öğrencinin seçtiği bir konuda bilgiye erişmesi, veri toplaması, elde edilen bilgileri değerlendirmesi, sonuçlarını tartışması ve sunması

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
3. Problem çözme 4. Vaka çalışması/ları 5. Beyin fırtınası 11. Clinik çalışma ( saha çalışması)
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
H. Project presentation

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program

Öğrenme Çıktıları

Öğretim

Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Çalışmanın hipotezini geliştirme becerisini

kazanma

1,2,4,5,6,7,9,10

3

H

2) Literatür değerlendirmesi becerisini geliştirme

1,2,4,5,6,7,9,10

3,4

H

3) Fizyoterapi ve rehabilitasyon işlemlerinde beceri geliştirme

1,2,4,5,6,7,9,10

3,5

H

4) Projenin metodolojisine yönelik problem çözme

becerisi geliştirme

1,2,4,5,6,7,9,10

3,5

H

5) Problem çözme ve proje bulgularını elde etme becerisini geliştirme

1,2,4,5,6,7,9,10

11

H

6) Elde edilen bulguları tartışma becerisini

kazanma

 

1,2,4,5,6,7,9,10

 

5,11

 

H

7) Karar verme ve sonuca ulaşma becerisini

kazanma

1,2,4,5,6,7,9,10

5,11

H

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

İlgi alanlarına göre literatür çalışması yapılması

 

2

İlgi alanlarına göre literatür çalışması yapılması

 

 

3

Elde     edilen    bilgilerin

kullanılması Litertür incelemesi

öneri

formu

kapsamında

 

 

4

Elde     edilen    bilgilerin

kullanılması Litertür incelemesi

öneri

formu

kapsamında

 

 

5

Elde     edilen    bilgilerin

kullanılması Litertür incelemesi

öneri

formu

kapsamında

 

 

6

Elde     edilen    bilgilerin

kullanılması Litertür incelemesi

öneri

formu

kapsamında

 

 

7

Elde     edilen    bilgilerin

kullanılması Litertür incelemesi

öneri

formu

kapsamında

 

8

Ara   Sınav   :   Elde  edilen  verilerin       taslak olarak danışmana sunulması

 

9

Literatür çalışmasının yapılması Tezin yazılma çalışmaları

 

10

Literatür çalışmasının yapılması Tezin yazılma çalışmaları

 

 

11

Literatür çalışmasının yapılması Tezin yazılma çalışmaları

 

12

Literatür çalışmasının yapılması Tezin yazılma çalışmaları

 

13

Tezin akademik danışmana sunulması

 

14

Tezin akademik danışmana sunulması

 

15

Genel tartışma

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI

Dökümanlar

Vaka raporları,  resim, video gösterimi.

Ödevler

Mezuniyet Projesinin hazırlanması

Sınavlar

Mezuniyet Projesinin sunumu

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Projenin Sunumu

1

100

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

 

 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak

 

 

 

 

X

 

 

2

Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek

 

 

 

 

X

 

 

3

Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak

 

 

X

 

 

 

 

4

Vak’kalar için uygun fizyoterapi - rehabilitasyon tekniklerini seçmek

 

 

 

 

X

 

 

5

Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak

 

 

 

 

X

 

 

 

6

Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları

seçmek ve tedavi programını planlamak

 

 

 

 

 

X

 

 

7

Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak

 

 

 

 

X

 

 

8

Doğru iletişim için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak

 

 

X

 

 

 

9

Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak

 

 

 

 

X

10

Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak

 

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

 

Etkinlik

 

SAYISI

Süresi (Saat)

Toplam

İş Yükü

(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Ara Sınav

1

5

5

Final

1

5

5

Toplam İş Yükü

 

 

100

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4

 
4