• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PTR 415
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencinin alan ile ilgili bir konuyu araştırarak incelemesi, konu ile fizyoterapi-rehabilitasyon ve değerlendirme yöntemlerini bilimsel çerçevede inceleme ve özetle sunma becerisini kazanması
Dersin İçeriği: 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında danışmanın yönlendirmeleriyle öğrencinin bir araştırma konusu seçmesi, konuyu incelemesi, yöntemi belirlemesi ve proje önerisini hazırlayarak sunması

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
3. Problem çözme 4. Vaka çalışması/ları 5. Beyin fırtınası 11. Clinik çalışma ( saha çalışması)
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
H. Project presentation

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim

Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Çalışmanın hipotezini geliştirme becerisini

kazanma

1,2,3,6,7,9,10

3

H

2) Literatür değerlendirmesi becerisini geliştirme

1,2,3,6,7,9,10

3,4

H

3) Fizyoterapi ve rehabilitasyon işlemlerinde beceri geliştirme

1,2,3,6,7,9,10

3,5

H

4) Projenin metodolojisine yönelik problem çözme

becerisi geliştirme

1,2,3,6,7,9,10

3,5

H

5) Problem çözme ve proje bulgularını elde etme becerisini geliştirme

1,2,3,6,7,9,10

11

H

 

6) Elde edilen bulguları tartışma becerisini kazanma

 

1,2,3,6,7,9,10

 

5,11

 

H

7) Karar verme ve sonuca ulaşma becerisini kazanma

1,2,3,6,7,9,10

5,11

H

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

İlgi alanlarına göre literatür çalışması yapılması

 

2

İlgi alanlarına göre literatür çalışması yapılması

 

3

Kanıta dayalı fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerinin literatür çalışması

 

4

Konunun seçilmesi Literatür çalışması

 

5

Çalışmanın     başlığının,      amacının     ve     hipotezinin belirlenmesi

 

6

Çalışmanın  Tez Önerisinin     hazırlanması

 

7

Tez öneri formunun hazırlanması Yöntemin belirlenmesi

 

 

8

Ara Sınav : Tezin konusunun, başlığının, kullanılacak yöntem/lerin konu ile ilişkili çalışmaların, ihtiyaçların ortaya konulduğu Tez Öneri formunun taslak olarak

danışmana sunulması

 

9

Literatür çalışmasının yapılması

 

10

Literatür çalışmasının yapılması

 

 

11

Tez Önerisinde tezin yönteminin belirlenmesi (tedavi, değerlendirme, testler, kayıt)

 

12

Tez Öneri Formunun hazırlanması

Gerekli izin, bilgilendirme yazışmalarının yapılması.

 

13

Tez Öneri Formunun hazırlanması

 

 

14

Tez Öneri Formunun danışmana sunulması

Gerektiği durumlarda etik kurul onayı için çalışmaların yapılması

 

15

Genel tartışma

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

Seminer sunumları

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Seminer

1

70

Vaka sunumu

3

30

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak

 

 

 

 

X

2

Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek

 

 

 

 

X

3

Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak

 

 

 

 

X

4

Vak’kalar için uygun fizyoterapi - rehabilitasyon tekniklerini seçmek

 

 

X

 

 

5

Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak

 

X

 

 

 

 

6

Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek

ve tedavi programını planlamak

 

 

 

 

 

X

7

Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak

 

 

 

 

X

 

8

Doğru iletişim için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak

 

 

X

 

 

9

Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak

 

 

 

 

X

10

Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak

 

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

 

Etkinlik

 

SAYISI

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Ara Sınav

1

5

5

Final

1

5

5

Toplam İş Yükü

 

 

100

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4

 
4