• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PTR 301
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencinin rehabilitasyonda temel nörofizyolojik yaklaşımlar ve propriyoseptif nöromuskuler fassilitasyon tekniklerini ve vücut kısımlarına kuvvet, denge ve esneklik geliştirmek; kas kontrolunu sağlamak için yaklaşımlarını öğrenmesi.
Dersin İçeriği: 

Temel propriyoseptif nöromuskuler fassilitasyon tekniklerini, üst, alt ekstremite, boyun ve gövde, skapula ve pelvis bölgesi için kullanılan patternler, fassilitatör ve inhibitatör tekniklerin kullanımı, hareket kontrolu ve kas tonusuna yaklaşımları teorik ve pratik olarak içerir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Ders 2. Tartışmalı ders
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Teorik Sınav C. Pratik sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program

Öğrenme Çıktıları

Öğretim

Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Rehabilitasyonda nörofizyolojik yaklaşımları tanımlar

1,2,7

1,2

A

2) Nörofizyolojik yaklaşımların temel prensiplerini açıklar

1,2

1,2

A

3) Propriyoseptif nöromuskular fasilitasyon (PNF)

tekniklerini açıklar

1,2,5

1,2

A

4) Üst ekstremite PNF patternlerini açıklar

1,2,5

1,2

A

5) Alt ekstremite PNF patternlerini açıklar

1,2,5

1,2,

A

6) Fassilitatör ve inhibitör PNF tekniklerini açıklar

1,2,4

1,2,

A,C

7) Mat egzersizlerini açıklar

1,2,4

1,2,

A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

 

1

 

PNF’e giriş

 

PNF konsepti

2

Temel prensipler

 

3

Üst ekstremite patternleri

 

4

Üst ekstremite patternleri

 

5

Alt ekstremite patternleri

 

6

Alt ekstremite patternleri

 

7

Boyun ve gövde patternleri

 

8

Ara sınav

 

9

Boyun ve gövde patternleri

 

10

Fasilitasyon Teknikleri

 

11

İnhibisyon teknikleri

 

12

Mat egzersizleri

 

13

Mat egzersizleri

 

14

Skapula ve pelvis patternleri

 

15

Genel tartışma

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

 

Ders Notu

1.PNF in Practice:Susan Adler,D.Beckers,M.Buck

2-PNF teknikleri:Ayşe Livanelioğlu,Z.Erden,M.K.Günel 3-PNf-Basic course:Mavromustakos,S.Adamidis

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

Teorik ve pratik ara sınav ve quizler, final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

70

Kısa Sınav

2

10

Ödev

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak

X

 

 

 

 

 

2

Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek

 

X

 

 

 

 

3

Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak

X

 

 

 

 

 

4

Vak’kalar için uygun fizyoterapi - rehabilitasyon tekniklerini seçmek

 

 

 

 

X

 

5

Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak

 

 

 

 

X

 

 

6

Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve

tedavi programını planlamak

 

 

 

 

 

X

 

7

Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak

 

 

 

 

X

 

8

Doğru iletişm için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak

X

 

 

 

 

 

9

Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak

X

 

 

 

 

 

10

Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak

 

 

X

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

 

Etkinlik

 

SAYISI

Süresi (Saat)

Toplam

İş Yükü

(Saat)

 

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

2

30

 

Laboratuvar

15

2

30

 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

2

30

 

Ara Sınav

1

5

5

 

Final

1

5

5

 

Toplam İş Yükü

 

 

100

 

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4

 

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4

 
3