• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PTR 403
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı nörolojik, ortopedik, pediatrik ve romatolojik vakalarda; problemleri tanımlama becerisi ve uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını belirlemek ve kanıta dayalı tıp bilgileri ile hasta merkezli klinik problem çözme becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği: 

Bu derste nörolojik, ortopedik, pediatrik ve romatizmal hastalıklarda vaka sunumları ve hastalar üzerinden tartışma yapılır

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
2.Tartışmalı ders 5.Problem çözme 15.Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
F.Vaka sunumu G.Seminer sunumu

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program

Öğrenme Çıktıları

Öğretim

Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Nörolojik hastalıklarda tedavi planlamayı açıklar.

1,2,3,4,6,8,9

2,5,15

G,F

2) Ortopedik hastalıklarda tedavi planlamayı açıklar.

1,2,3,4,6,8,9

2,5,15

G,F

3) Pediatrik hastalıklarda tedavi planlamayı açıklar.

1,2,3,4,6,8,9

2,5,15

G,F

4) Romatolojik hastalıklarda tedavi planlamayı açıklar.

1,2,3,4,6,8,9

2,5,15

G,F

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Farklı problemlere sahip olguların belirlenmesi

 

2

Olgularla ilgili literatür tarama

 

3

 

Olgularla ilgili literatür tarama

 

 

4

Rehabilitasyon süreci

Olguların değerlendirilmesi ve terapotik modalitelerin tartışılması

 

 

5

 

Rehabilitasyon süreci

Olguların değerlendirilmesi ve terapotik modalitelerin tartışılması

 

 

6

 

Rehabilitasyon süreci

Olguların değerlendirilmesi ve terapotik modalitelerin tartışılması

 

 

7

 

Nörolojik, Ortopedik, Pediatrik ve Romatolojik

Hastalıklarda vaka üzerinden tartışma ve Terapotik modaliteleri belirleme

 

 

8

 

Nörolojik, Ortopedik, Pediatrik ve Romatolojik

Hastalıklarda vaka üzerinden tartışma ve Terapotik modaliteleri belirleme

 

 

9

 

Nörolojik, Ortopedik, Pediatrik ve Romatolojik

Hastalıklarda vaka üzerinden tartışma ve Terapotik modaliteleri belirleme

 

 

10

Nörolojik, Ortopedik, Pediatrik ve Romatolojik Hastalıklarda vaka üzerinden tartışma ve

Terapotik modaliteleri belirleme

 

 

 

 

11

 

Kısa ve uzun dönem hedeflerin belirlenmesi

 

12

Kısa ve uzun dönem hedeflerin belirlenmesi

 

13

 

Tedavi sonrası değerlendirme

 

14

Tedavi sonrası değerlendirme

 

15

Genel tartışma

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 

 

Diğer Kaynaklar

Güncel literatür kaynakları

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI

Dökümanlar

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

 

0

Kısa Sınav

 

0

Ödev

 

0

Seminer sunumu

 

60

Vaka sunumu

 

40

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Sağlıkta ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak

 

 

 

 

x

2

Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek

 

 

 

 

x

3

Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak

 

 

 

 

x

4

Vakalar için uygun fizyoterapi- rehabilitasyon tekniklerini seçmek

 

 

 

 

x

5

Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak

 

x

 

 

 

 

6

Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek

ve tedavi programını planlamak

 

 

 

 

 

x

7

Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak

 

 

 

x

 

8

Doğru iletişim için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak

 

 

 

 

x

9

Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak

 

 

 

 

x

10

Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak

 

 

 

 

x

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

 

Etkinlik

 

SAYISI

Süresi (Saat)

Toplam

İş Yükü

(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

2

30

Vaka sunumu

1

5

5

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

75

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3

 
4