• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NUT 318
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrencilerin yetişkin bireylerde karşılaşılabilecek hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmasını ve bu hastalıklara ve bireylere özgü beslenme tedavisini, diyet planlama ilkelerini öğrenmesini amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Yetişkinlik çağında karşılaşılan hastalıklar ve hastalıklara özgü tıbbi beslenme tedavisi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk-doldurma 4. Doğru-Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesinin önemini açıklar.

1,6,8

1,2,3

1,2,3,4,5

2)Bireylerin yaş, cinsiyet, fiziksel aktivite seviyesi gibi değişken faktörlerini değerlendirmeyi açıklar.

1,6,8

1,2,3

1,2,3,4,5

3)Kişiye özgü beslenme önerilerinde bulunmayı ve diyet planlamayı açıklar.

1,6,8

1,2,3

1,2,3,4,5

4) Kemik eklem hastalıkları, hepatobiliyer hastalıklar, böbrek hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, psikiatrik hastalıklar, kanser, yanık, alerjik hastalıklar ve diğer immün sistem ilişkili hastalıklar gibi yetişinlik döneminde karşılaşılacak farklı hastalıklar hakkında genel bilgileri açıklar ve tıbbi beslenme tedavisi uygulayabilir.

1,6,8

1,2,3

1,2,3,4,5

5) Tıbbi beslenme tedavisi ile hastalık arasındaki ilişkiyi tanımlar.

1,6,8

1,2,3

1,2,3,4,5

6) Hastalık mevcudiyetinde medikal tedaviye destek olarak tıbbi beslenme tedavisi uygulamayı açıklar.

1,6,8

1,2,3

1,2,3,4,5

7) İlaç-besin etkileşimlerinin önemini, tanı/tarama amacıyla uygulanan test diyetlerini bilir.

1,6,8

1,2,3

1,2,3,4,5

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ

 

2

KEMİK EKLEM HASTALIKLARI, GUT VE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

 

3

KOLESİSTİT VE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

 

4

PANKREATİT VE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

 

5

KARACİĞERİN HASTALIKLARI VE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

 

6

BÖBREK HASTALIKLARI VE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

 

7

ARA SINAV

 

8

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

 

9

PSİKİYATRİK HASTALIKLAR VE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

 

10

KANSER VE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

 

11

ALERJİK HASTALIKLAR VE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

 

12

YANIK VE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

 

13

İLAÇ-BESİN ETKİLEŞİMİ

 

14

TEST DİYETLERİ

 

15

GENEL TEKRAR

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

MODERN NUTRITION IN HEALTH AND DISEASES

Diğer Kaynaklar

ESPEN, CLINICAL NUTRITION, FUNDEMENTALS

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

90

Ödev

1

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

 

 

 

 

X

 

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

X

 

 

 

 

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

X

 

 

 

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

 

X

 

 

 

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

 

X

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

 

 

X

 

 

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.   

 

 

 

X

 

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

 

X

 

 

 

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

 

X

 

 

 

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

X

 

 

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

4

60

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

2

28

Ara Sınav

1

10

10

Ödev

16

2

32

Final

1

16

16

Toplam İş Yükü

 

 

146

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,84

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

 
3