• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NUT 304
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Toplumda görülen beslenme sorunlarını tanımlayabilir. Hastalıkların önlenmesinde ve etiyolojisinde beslenme ve diyet ilişkisinin irdelenmesi ile mesleğini geliştirir. Özel toplum gruplarında sağlığın korunması ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikalarının oluşturulması için öğrendiklerini uygulayabilir (Örn. Okul çocukları, yetişkinler için beslenme rehberinin hazırlanması.)
Dersin İçeriği: 

Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyoloji

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk-doldurma 4. Doğru-Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Epidemiyolojik kavramları irdeler. Toplumda görülen beslenme sorunları tanımlar ve çözüm yolları hakkında bilgi sahibi olur.

1,3,8,9

1,2,3

1,2,3,4

2) Vitamin ve mineral yetersizlikleri, protein-enerji malnutrisyonu, obezite ve diyetle ilişkili kronik hastalıkların epidemiyolojisini öğrenir ve çözüm yolları hakkında bilgi edinir.

1,3,8,9

1,2,3

1,2,3,4

3) Türkiye’de ve dünyada yürütülmekte olan gıda ve beslenme politikaları hakkında bilgi sahibi olur.

1,3,8,9

1,2,3

1,2,3,4

4) Özel toplum gruplarına uygun diyet planlanmasını hakkında bilgi sahibi olur.

1,3,8,9

1,2,3

1,2,3,4

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

TOPLUMDA SIK RASTLANAN BESLENME SORUNLARI

 

2

KIRSAL TOPLUMLARDA SIK RASTLANAN BESLENME SORUNLARI

 

3

A VE D VITAMINI

 

4

K VE E VİTAMİNİ

 

5

B VİTAMİNLERİ

 

6

C VİTAMİNİ

 

7

ARA SINAV

 

8

DEMİR

 

9

İYOT

 

10

ÇİNKO VE BAKIR

 

11

DİĞER ESER ELEMENTLER

 

12

PROTEİN-ENERJİ MALNUTRİSYONU

 

13

BODURLUK VE KAVRUKLUK

 

14

AÇLIK VE KITLIK

 

15

GENEL TEKRAR

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 NUTRITIONAL EPIDEMIOLOGY Walter Willet

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

 

 

 

 

X

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

 

 

X

 

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

X

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

 

X

 

 

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

 

X

 

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

 

 

X

 

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

 

 

X

 

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.   

 

 

 

 

X

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

 

 

 

 

X

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

 

X

 

 

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Ara Sınav

1

10

10

Final

1

15

15

Toplam İş Yükü

 

 

115

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
3