• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NUT 303
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bireyin ve toplumun, beslenme durumunun saptanmasında kullanılan teknikleri öğrenir. Klinik, antropometrik, biyokimyasal, biyofizik, besin tüketim araştırmaları, ekolojik etmenler, mortalite ve morbidite istatistikleri gibi yöntemlerle çalışmalar yapmak için yeterli bilgiye sahip olur.
Dersin İçeriği: 

Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk -doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Toplumun beslenme durumunun saptanması için kullanılan uygun teknikleri öğrenir ve uygular.

1,2,7,8,9,10

1,2,3

1,2,3,4

2) Besin tüketimi kayıt yöntemlerini öğrenir ve porsiyon miktarının saptanmasını bilir.

1,2,7,8,9,10

1,2,3

1,2,3,4

3) Klinik, biyokimyasal ve biyofizik bulgularını değerlendirmeyi ve anlamlı biçimde yorumlayabilmeyi öğrenir.

1,2,7,8,9,10

1,2,3

1,2,3,4

4) Antropometrik ölçüm alıp, gerekli şekilde kullanabilmeyi öğrenir.

1,2,7,8,9,10

1,2,3

1,2,3,4

5) Besin tüketim araştırmalarındaki ekolojik etmenleri, mortalite ve morbidite istatistiklerini yorumlayabilmeyi öğrenir.

1,2,7,8,9,10

1,2,3

1,2,3,4

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

ORYANTASYON

 

2

TOPLUMDA BESLENMENİN ÖNEMİ

 

3

DİYETSEL BESLENME DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ I

 

4

BİYOKİMYASAL DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ I

 

5

BİYOKİMYASAL DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ II

 

6

ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER

 

7

VÜCUT BİLEŞİMİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

 

8

ARA SINAV

 

9

VÜCUT BİLEŞİMİ DİĞER YÖNTEM DEĞERLENDİRMESİ

 

10

ÇEVRE ÖLÇÜMÜ

 

11

UYGULAMA I

 

12

UYGULAMA II

 

13

BESLENME TARAMA ARAÇLARI

 

14

BÜYÜME ÖZELLİKLERİ VE Z-SCORE

 

15

GENEL TEKRAR

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 NUTRITIONAL EPIDEMIOLOGY, Walte Willet

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

 

 

 

X

 

 

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

 

 

 

 

X

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

X

 

 

 

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

 

X

 

 

 

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

 

 

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

 

 

X

 

 

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

 

 

 

 

X

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.   

 

 

 

X

 

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

 

 

 

X

 

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

 

 

 

X

 

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

x

 

 

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

2

30

Ara Sınav

1

3

3

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

66

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

2,6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3

 
 
3