• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FHS142
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders canlı organizmalarda bulunan molekülleri ve bu moleküllerin kalıtsal varyasyonlarını öğretmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Biyomoleküller, hücre yapı ve görevi, enerji metabolizması, genetik materyalin niteliği,  DNA  paketlenmesi ve kromozomun ince yapısı, RNA yapı sentez ve fonksiyonu, genetik kod ve protein sentezi, Mendel genetiği, hücre döngüsü, mutasyon, gen mühendisliği

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk-doldurma 4. Doğru-Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)DNA’nın tarihini ve temel tıbbi genetiğin kavramlarını tanımlar. 2,6,8,10 1,2,3 1,2,3,4,5
2) Organel ve zarların yapıları ve biyolojik fonksiyonlarını açıklar. 2,6,8,10 1,2,3 1,2,3,4,5
3)Proteinlerin, karbonhidratların, yağların, vitamin ve enzimlerin genel yapılarını tanımlar. 2,6,8,10 1,2,3 1,2,3,4,5
4)Replikasyon ve transkripsiyon mekanizmalarını açıklar. 2,6,8,10 1,2,3 1,2,3,4,5
5)Kanser gelişimini tanımlar. 2,6,8,10 1,2,3 1,2,3,4,5

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

TIBBİ BİYOLOJİYE GİRİŞ, DNA’NIN TARİHÇESİ VE EVRİM

 

2

ORGANELLERİN VE AMİNOASİTLERİN YAPILARI VE BİYOLOJİK FONKSİYONLARI

 

3

PROTEİNLER, KARBONHİDRATLAR, YAĞLAR, VİTAMİN VE ENZİMLER

 

4

KALITSAL BİYOKİMYASAL BOZUKLUKLAR

 

5

HÜCRE DÖNGÜSÜ, HÜCRENİN BÖLÜMLERİ, MİTOZ VE MAYOZ BÖLÜNME, NÜKLEİK ASİTLERİN YAPI VE FONKSİYONLARI

 

6

REPLİKASYON VE TRASNSKRİPSİYON

 

7

PROTEİN SENTEZİ, DNA HASARI, DNA TAMİR MEKANİZMALARI

 

8

ARA SINAV

 

9

GEN EKSPRESYONUNUN KONTROLÜ, TRANSDÜKSÜYON, APOPTOZ

 

10

KROMOZOMLARIN YAPISI, ANOMALLİKLERİ, HASARLARI

 

11

MULTIFAKTÖRİYEL GENETİK BOZUKLUKLARI

 

12

KANSERİN NEDENLERİ VE GELİŞİMİ, TUMOR VIRUSES, ONKOGENLER

 

13

TÜMÖR BASKILAYICI GENLER, GEN TERAPİSİ, KÖK HÜCRE

 

14

NUTRİGENETİK, FARMAKOGENOMİKS, EPİGENETİK VE PRENATAL TEŞHİS

 

15

GENEL TEKRAR

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Molecular Biology of the Cell (Bruce Alberts et al.),

The Cell A Molecular Approach (Geoffrey M. Cooper&Robert E. Hausman),

Medical Genetics Thompson&Thompson (Robert L. Nussbaum et al.), Genetics (William S. Klug et al.),

Lehninger Principles of Biochemistry (David L. Nelson&Michael M. Cox).

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

Ders sunumları

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

 

 

X

 

 

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

 

 

 

 

X

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

X

 

 

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

 

X

 

 

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

 

 

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

X

 

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

X

 

 

 

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.   

 

 

 

X

 

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

 

 

 

 

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

 

 

 

X

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

6

90

Ara Sınav

1

2

2

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

139

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.56

Dersin AKTS Kredisi

 

 

      6

 

 

 
1