• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NUT 424
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders, sporcuların yaptığı spor türüne göre gereksinimlerinin saptanabilmesini ve uygun beslenme önerilerinde bulunabilmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Sporun türüne ve yoğunluğuna uygun beslenme

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk-doldurma 4. Doğru-Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Fiziksel aktivite, egzersiz ve spor terimlerini ve farklarını bilir.

1,8

1,2,3

2,3,4

2) Kas, iskelet sistemi ve egzersiz fizyolojisini açıklar.

1,8

1,2,3

2,3,4

3) Sporcuların enerji harcamasını ve gereksinimi hesaplayabilir.

1,8

1,2,3

2,3,4

4) Sporculara özgü besin öğesi ihtiyaçlarını hesaplayabilir ve uygun menüler planlayabilir.

1,8

1,2,3

2,3,4

5) Müsabaka öncesinde, sonrasında ve müsabakalar sırasında sporcunun beslenmesini değerlendirir.

1,8

1,2,3

2,3,4

6) Ergojenik yardımlar, doping, sporcu içecekleri-barlar özel ürünleri açıklar

1,8

1,2,3

2,3,4

7) Beslenme, egzersiz ve sağlıklı yaşam arasındaki ilişkiyi açıklar.

1,8

1,2,3

2,3,4

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ

 

2

FİZİKSEL AKTİVİTE, EGZERSİZ VE SPOR,

EGZERSİZ FİZYOLOJİSİNDE İLKELER

 

3

BİR SPORCUNUN DİYETİ

PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ

 

4

İSKELET KASI ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ

ENERJİ METABOLİZMASI

 

5

KAS DAYANIKLILIĞI, KAS GÜCÜ

KARDİYORESPİRATUAR SİSTEM

 

6

ENERJİ HARCAMASI

ENERJİ GEREKSİNİMİ

DİYETLE ALIMI DEĞERLENDİRME

 

7

ARA SINAV

 

8

DÜŞÜK ENERJİ KULLANILABİLİRLİĞİ: RED-S SENDROMU/SPORDA GÖRECELİ ENERJİ EKSİKLİĞİ SENDROMU.

DEHİDRASYON

REHİDRASYON

SPOR İÇECEKLERİ

 

9

MAKROBESİN GEREKSİNİMİ: FARKLI SPOR MÜSABAKALARINDAN ÖNCE, SIRASINDA VE SONRASINDA

 

10

MAKROBESİN GEREKSİNİMİ: FARKLI SPOR MÜSABAKALARINDAN ÖNCE, SIRASINDA VE SONRASINDA

 

11

MİKROBESİNLER

 

12

ERGOJENİK TAKVİYELER

DOPİNG

 

13

EGZERSİZ, BESLENME VE SAĞLIKLI YAŞLANMA

 

14

GENEL TEKRAR

 

15

GENEL TEKRAR

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Dan Benardot, Advanced Sports Nutrition, Second Edition.

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Vize

1

100

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

 

 

 

X

 

 

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

X

 

 

 

 

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

 

X

 

 

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

 

X

 

 

 

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

X

 

 

 

 

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.   

 

 

 

X

 

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

X

 

 

 

 

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

 

X

 

 

 

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

X

 

 

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

2

30

Final sınavı

1

5

5

Toplam İş Yükü

 

 

65

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

2,6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3

 

 

4