• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FHS 103
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı sağlık psikolojisi ve kişilerarası ilişkiler konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Sağlık psikolojisinin temel kavramları, sağlık, hastalık ve stres kavramları ve etkileyen faktörler, kişilerarası iletişimin temel kavramları, iletişim tipleri, iletişim süreci, iletişimi etkileyen faktörler, Pasif, agresif ve girişken davranış tipleri, benlik kavramı, benlik saygısı ve beden imajı, sözsüz iletişim becerileri, ben dili, empati, geribildirim verme, aktif dinleme, soru sorma, umut-umutsuzluk, öfke yönetimi ve çatışma yönetimi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Öğretim Yöntemleri: 1. Anlatım Yöntemi, 2. Soru cevap 3. Grup çalışması, 4. Beyin fırtınası 5. Rol oynama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav, 2. Final

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Sağlık psikolojisinin temel kavramlarını, sağlık, hastalık ve stres kavramlarını ve bunları etkileyen faktörleri tartışabilir.

1,2,5,6,7,8,9,10

1,2,3,4

1,2

İletişimle ilgili kavramları, iletişim tiplerini ve süreci ve iletişimi etkileyen faktörleri anladığını gösterir

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5

1,2

Kişilerarası iletişim ve iletişimi etkileyen dinleme, benlik kavramı, beden imajı,  kendini ifade edebilme, gibi bilgileri tartışabilir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3,4

1,2

Sözsüz iletişim becerileri, ben dili, empati, geribildirim verme, aktif dinleme, soru sorma ve umut- umutsuzluk konularını tartışabilir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5

1,2

Öfke yönetimi ve çatışma yönetimi temel ilke ve yöntemlerini anladığını gösterir

1,2,3,6,7,8,9

1,2,3,4,5

1,2

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Ders hedef ve beklentilerinin tartışılması

İlgili literatür

2

Sağlık Psikolojisine giriş

İlgili literatür

3

Sağlık Psikolojisi için Temel Kavramlar: Sağlık, Hastalık, Stres

Kişilerarası İlişkiler: Tanım, iletişim türleri, iletişim süreci

İlgili literatür

4

Kişilerarası İlişkilerde Davranışlar: Pasif, Agresif, Atılgan

İlgili literatür

5

Benlik Saygısı, Beden İmajı

İlgili literatür

6

Sözel Olmayan Atılganlık Becerileri

İlgili literatür

7

Ben dili

Empati

İlgili literatür

8

Ara Sınav

İlgili literatür

9

Geribildirim verme, Kritik düşünme

İlgili literatür

10

Aktif Dinleme, Soru Sorma

İlgili literatür

11

Umut, Umutsuzluk

İlgili literatür

12

Öfke Yönetimi

İlgili literatür

13

Çatışma Yönetimi, Problem Çözme

İlgili literatür

14

Grup Sunumları

İlgili literatür

15

Grup Sunumları

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

1 Arnold E, Boggs KU (1999). Interpersonal Relationships: Professional Communication Skills for Nurses. 3 rd ed, W.B Saunders Company, Philadelphia.

2.     Bebe SA, Bebe SJ, Redmond MV. (1999). Interpersonal Communication: Relating to the Others. 2 nd ed, Allyn and Bacon, Boston.

3.     Cüceloğlu D. (2008). İnsan ve Davranışı: Psikolojinin Temel Kavramları. 17. basım, Remzi Kitapevi, İstanbul.

4.     Cüceloğlu D. (2003). Keşke’siz Bir Yaşam İçin İletişim Donanımları. 15. basım, Remzi Kitapevi, İstanbul.

5.     DeFleur ML, Kearney P, Plax TG. (1998). Fundamentals of Human Communication. Mayfield Publishing Company, London.

6.     Devito JA. (2007). The Interpersonal Communication. 11th ed, Pearson Education Inc, Boston, 2007.

7.     Lumsden G, Lumsden D. (2003). Communicating with Credibility and Confidence. 2 nd ed, Thomson Wadsworth, Belmont.

8.     McKay M, Davis M, Fanning P. (2006). İletişim Becerileri. Çev. Ö Gelbak, HYB Yayıncılık, Ankara.

9.     Norton BA. (1986). Skills for Professional Nursing Practice: Communication, Clinical Appraisal, and Clinical Techniques. Appleton-Century-Crofts, Norwalk.

10.   Wood JT. (2004). Interpersonal Communication: Everyday Encounters. 4th ed, Thomson Wadsworth, Belmont.

11. Arnold, E. C., & Boggs, K. U. (2015). Interpersonal relationships: Professional communication skills for nurses. Elsevier Health Sciences.

12. Webb, L. (Ed.). (2011). Nursing: Communication skills in practice. Oxford University Press.

Diğer Kaynaklar

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

İlgili literatür

Sınavlar

Ara sınav, final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

Sayı

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

30

Final

1

40

Derse Aktif Katılım

1

10

Grup Sunumu

1

20

Toplam

 4

100

Finalin Başarıya Oranı

 

65

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

35

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

 

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

 

X

 

 

 

 

 

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

 

 

X

 

 

 

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

X

 

 

 

 

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

 

 

 

X

 

 

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

X

 

 

 

 

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

 

X

 

 

 

 

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

 

 

 

 

 

 

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.   

 

 

 

X

 

 

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

 

 

 

 

 

 

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

 

 

X

 

 

 

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

 

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

6

90

Ara Sınav

1

2

2

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

124

Toplam İş Yükü / 47 (s)

 

 

4,96

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
 
Tüm Sınıflar Seçmeli Dersler