• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FHS 301
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Araştırma planlamanın tüm basamaklarını inceler, öğrenir, planlamada uygun çalışmayı ve kontrol gruplarının oluşturulması için gerekli bilgiyi edinir, bilgi ve veri kaynaklarına ulaşım yollarını öğrenir ve bunu araştırma yaparken kullanır, araştırma tasarımı, bilgisayardan yararlanma, değişkenlerin ölçümü gibi basamakları bilir, akademik hayatı boyunca bunları kullanarak çalışma yapabilir düzeye gelir.
Dersin İçeriği: 

Araştırma yapabilmek için gerekli bilgileri öğretir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk -doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için gerekli değişkenleri tanımlamada kullanılan yöntemleri bilir.

1,2,7,9,10

1,2,3

1,2,3,4

2) Bireylerin yaş, cinsiyet, fiziksel aktivite seviyesi gibi değişken faktörlerini değerlendirmeyi açıklar.

1,2,7,9,10

1,2,3

1,2,3,4

3) Sağlık ve hastalık kavramlarını bilimsel araştırmalar boyutunda açıklar.

1,2,7,9,10

1,2,3

1,2,3,4

4) Toplumda sağlığı ilgilendiren olayları tanıyabilme ve konunun boyutunu araştırabilme yeteneği kazandırır.

1,2,7,9,10

1,2,3

1,2,3,4

5) Bilimsel araştırma yapma aşamalarını tanımlar ve uygular.

1,2,7,9,10

1,2,3

1,2,3,4

6) Vaka-kontrol, kohort ve epidemiyolojik çalışmalar gibi çeşitli çalışma türlerini öğrenerek bilimsel araştırmalar planlayabilme ve makale yazabilme becerisi kazanır.

1,2,7,9,10

1,2,3

1,2,3,4

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

ORYANTASYON

 

2

GİRİŞ

 

3

ARAŞTIRMA VERILERI VE DEĞIŞKENLER

 

4

SAĞLIK VE HASTALIKLARI ÖLÇME I

 

5

SAĞLIK VE HASTALIKLARI ÖLÇME II

 

6

SAHA ARAŞTIRMA ORYANTASYONU

 

7

HIPOTEZ OLUŞTURMA

 

8

LITERATÜR TARAMASI

 

9

TANIMLAYICI ÇALIŞMALAR

 

10

VAKA-KONTROL ÇALIŞMALARI

 

11

KOHORT ÇALIŞMALARI

 

12

EPIDEMOLOJIK ÇALIŞMALAR

 

13

KONTROLLÜ DENEMELERI RANDOMIZE ET

 

14

HASSASIYET VE SPESIFIKLIK

 

15

GENEL BİLGİ

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 Ders Notları

Diğer Kaynaklar

Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve İstatistik Yöntemler (Prof.Dr.Osman Hayran)

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

DERS SUNUMLARI

Diğer Kaynaklar

Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve İstatistik Yöntemler (Prof.Dr.Osman Hayran)

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Saha Araştırması

1

100

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

 

 

 

 

X

 

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

 

 

X

 

 

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

X

 

 

 

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

 

X

 

 

 

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

 

X

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

 

 

 

X

 

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.   

 

 

X

 

 

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

 

X

 

 

 

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

 

 

X

 

 

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

X

 

 

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

 1

15

Saha Çalışması

1

12

12

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

67

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

2,68

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3

 
 
3