• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PSY101
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, öğrencilerin psikoloji disiplinine genel ve kapsamlı bir giriş yapmasını sağlamaya yöneliktir. Dersin sonunda öğrencilerin psikolojinin ana kavram ve kuramlarına ve ayrıca zihinsel ve davranışsal süreçlerin bilimsel incelenmesine yönelik anlama becerisi geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Görgül bir bilim dalı olarak psikolojiyi tanıtır. Davranışların biyolojik ve evrimsel temelini tartışır.Güdülenme, duygular, öğrenme, gelişim ve sosyal davranışlar gibi temel psikolojik süreçleri inceler. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı ders, 3: Seminer, 4: Araştırma, 5: Benzetim/Vaka Çalışması/Rol Yapma, 6: Problem Çözme, 7: Konuk Konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Yazılı ödev, C: Sunum, D: Araştırma, E: Münazara, F: Kısa Sınav, G: Derse Katılım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Psikolojiyi insan davranışları ve zihinsel süreçleri ile ilgili bir bilim olarak açıklayabilir

1,2,11,12,13,

14,15,16

1,2

A

Psikolojinin ana kavram ve kuramlarını tanımlayabilir

1,3,9,15,16

1,2

A

Davranışsal ve zihinsel süreçlerin incelenmesinde kullanılan bilimsel yöntemleri açıklayabilir ve psikoloji alanında yapılan çeşitli araştırmalardan örnek verebilir

2, 3, 5, 6, 8,15,16

1,2

A

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Derse Giriş

 

2

Psikoloji nedir?

Psikolojinin araştırma yöntemleri nelerdir?

Ders Kitabı Bölüm 1, 2

3

Davranışın Biyolojik ve Evrimsel Kökenleri

Ders Kitabı Bölüm 3

4

Öğrenme 1

Ders Kitabı Bölüm 6

5

Öğrenme 2

Ders Kitabı Bölüm 6

6

Revizyon

Ders Kitabı Bölüm 1,2,3 & 6

7

Vize

Ders Kitabı Bölüm 1,2,3 & 6

8

İnsan Gelişimi 1

Ders Kitabı Bölüm 10

9

İnsan Gelişimi 2

Ders Kitabı Bölüm 10

10

Güdülenme

Ders Kitabı Bölüm 11

11

Duygu, Stres ve Sağlık 1

Ders Kitabı Bölüm 12

12

Duygu, Stres ve Sağlık 2

Ders Kitabı Bölüm 12

13

Sosyal Psikoloji

Ders Kitabı Bölüm 16

14

Sosyal Psikoloji

Ders Kitabı Bölüm 16

Kaynaklar

Ders Notu

Gerrig, R. J. (2010). Psychology and Life, 20th Edition. Allyn & Bacon (Pearson). ISBN-13: 978-0-205-87327-2, ISBN-10: 0-205-87327-8

Diğer Kaynaklar

Mypsychlab (Pearson web sitesi)

Introductory Psychology Video Series

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ödevler

Sınavlar

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Temel Mesleki Dersler

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Bir bilim dalı olarak psikolojinin, temel kavramları, kuramsal bakış açıları ve tarihsel gelişimine hakimdir.

 

 

 

 

X

 

2

Psikolojinin alt alanları ve bu alanların yöntem ve uygulamaları konusunda bilgi sahibidir.

 

 

X

 

 

 

3

Psikoloji kuramları ile bu kuramların görgül temelleri arasındaki bağı kurabilir.

 

 

X

 

 

 

4

Psikoloji dışındaki diğer bilim dallarının psikolojiyle benzerlik ve farklılıklarını karşılaştırıp, psikolojiye potansiyel  katkısını görebilir ve disiplinler arası çalışmanın öneminin farkındadır.

X

 

 

 

 

 

5

Psikoloji biliminin araştırma ve araştırma etiği ilkelerine yönelik temel özelliklerini kavrar.

 

 

X

 

 

 

6

Psikolojide temel araştırma yöntemlerini tanır, araştırma deseni oluşturabilir, veri toplayabilir, güncel bilişim teknolojilerinden faydalanarak veri analizi ve veri yorumlama becerisine sahiptir.

 

X

 

 

 

 

7

Psikoloji alanındaki soruları cevaplamaya yönelik uygun araştırma, yöntem, bilgi ve becerilerinin kullanıldığı araştırma çalışmalarını planlayabilir ve yürütebilir ve/veya mevcut verilerle çalışabilir.

X

 

 

 

 

 

8

Bilgiye erişebilir, bilgiyi etkin kullanabilir ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.

 

X

 

 

 

 

9

Kuram, araştırma yöntemleri ve uygulamaları yordamada şüpheci sorgulama yapabilir ve bilimsel yaklaşımı kullanabilir.

 

X

 

 

 

 

10

Analitik, eleştirel ve yaratıcı şekilde düşünebilir ve düşüncelerini ifade edebilir; düşünme ve düşüncenin ifadesinde mantıksal ve akıcıdır.

X

 

 

 

 

 

11

Psikolojinin temel araştırma yapılan alanlarından elde edilen bulguların potansiyel uygulama alanlarının farkındadır.

 

X

 

 

 

 

12

Psikoloji ve uzmanlık alanlarıyla ilgili konulardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri bağdaştırabilir.

 

X

 

 

 

 

13

Psikolojinin uygulamalı alanlarını ve bu alanlarda ne tür uygulama yöntemleri olduğunu tanıyıp mesleki etik kurallarına bağlı kalır.

 

X

 

 

 

 

14

Psikoloji biliminin sağladığı bilgiyi ve kuramları mesleki etik ilkeleri çerçevesinde bireysel, sosyal, kültürel ve kuramsal konularda kullanabilir. Toplumsal duyarlılık ve bireysel sorumluluk bilincine sahiptir.

 

X

 

 

 

 

15

Tek başına ya da başkalarıyla verimli çalışabilir.

 

 

 

 

X

 

16

İngilizce düşünme, okuma, yazma ve sözlü ifade becerisine sahiptir.

 

 

 

 

X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

6

84

Ara Sınav

1

12

12

Final

1

12

12

Toplam İş Yükü

 

 

150

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

1