• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NUT 450
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrencilere beslenme tedavisinde sıklıkla kullanılan besin desteklerinin ve nutrsötiklerin temel prensiplerini, vücuttaki işlevlerini sınıflandırmalarıyla birlikte öğretmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Besin Destekleri ve Nutrasötikler

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk-doldurma 4. Doğru-Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Besin destekleri ile ilgili tanımları öğrenmeyi açıklar.

1,6,8

1,2,3

1,2,3,4

2) Nutrasötikleri açıklar.

1,6,8

1,2,3

1,2,3,4

3) Besin destekleri ve nutrasötiklerin sağlık üzerine etkilerini açıklar.

1,6,8

1,2,3

1,2,3,4

4) Besin destekleri ve nutrasötiklerin doğru kullanımını, etkin dozlarını ve hatalı kullanımda sağlık üzerine etkilerini açıklar.

1,6,8

1,2,3

1,2,3,4

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ

 

2

BESİN DESTEKLERİ VE NUTRASÖTİKLERİN TANIMI

 

3

BESİN DESTEKLERİ VE NUTRASÖTİKLERİN TANIMI

 

4

BESİN DESTEKLERİ VE NUTRASÖTİKLERİN ÖNEMİ

 

5

BESİN DESTEKLERİ VE NUTRASÖTİKLERİN KAYNAKLARI

 

6

BESİN DESTEKLERİ VE NUTRASÖTİKLERİN KAYNAKLARI

 

7

ARA SINAV

 

8

BESİN DESTEKLERİ VE NUTRASÖTİKLERİN KULLANIMI

 

9

BESİN DESTEKLERİ VE NUTRASÖTİKLERİN KULLANIMI

 

10

BESİN DESTEKLERİ VE NUTRASÖTİKLERİN KULLANIMI

 

11

BESİN DESTEKLERİ VE NUTRASÖTİKLERİN KULLANIMI

 

12

BESİN DESTEKLERİ VE NUTRASÖTİKLERİN KULLANIMI

 

13

BESİN DESTEKLERİ VE NUTRASÖTİKLERİN YAN ETKİLERİ

 

14

BESİN DESTEKLERİ VE NUTRASÖTİKLERİN YAN ETKİLERİ

 

15

GENEL TEKRAR

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

 

 

 

 

X

 

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

X

 

 

 

 

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

 

 

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

 

X

 

 

 

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

 

 

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

 

X

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

 

 

X

 

 

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.   

 

 

 

X

 

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

 

X

 

 

 

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

 

X

 

 

 

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

 

 

 

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

3

42

Ara Sınav

1

12

12

Final

  1

  16

 16

Toplam İş Yükü

 

 

115

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

 5

 
Tüm Sınıflar Seçmeli Dersler