• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NUT 250
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin hedefi beslenmenin bağırsak mikrobiyotası üzerindeki etkilerini anlamak. Prebiyotikler, probiyotikler ve sinbiyotiklerin insan sağlığına olan etkilerini kavramak.
Dersin İçeriği: 

Sağlık ve hastalıkta bağırsak mikrobiyotasının önemi ve diyetin mikrobiyotayla etkileşiminden bahsedilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk-doldurma 4. Doğru-Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Gastrointestinal sistem sağlıklı bağırsak mikrobiyotasını ve mikrobiyomunu tanımlar.

1,2

1,4,5

1,2,3,4,6

2) Bağırsak mikrobiyotasında obezite, kanser ve immün sistem hastalıkları gibi durumlarında yaşanan değişimler hakkında bilgi sahibi olur.

1,2

1,4,5

1,2,3,4,6

3) Diyetin bağırsak mikrobiyotasındaki önemini açıklar.

1,2

1,4,5

1,2,3,4,6

4) Prebiyotik, probiyotik ve sinbiyotikleri tanımlar ve sağlığa olan etkilerini tartışır.

1,2

1,4,5

1,2,3,4,6

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Gastrointestinal sisteme giriş

 

2

Probiyotikler, Prebiyotikler ve Sinbiyotikler: Tarihçe ve tanım

 

3

Mikrobiyota ve bakteriler

 

4

Makale inceleme ve sunum

 

5

Sağlık ve mikrobiyota ilişkisi

 

6

Diyet örüntüsünün mikrobiyataya etkileri I: Batı tarzı beslenme

 

7

Diyet örüntüsünün mikrobiyataya etkileri II: Akdeniz diyeti

 

8

 Makale inceleme ve sunum

 

9

Probiyotik – Prebiyotikler ve obezite

 

10

Probiyotik – Prebiyotikler ve immun sistem

 

11

Probiyotik – Prebiyotikler ve kanser

 

12

Makale inceleme ve sunum

 

13

Probiyotik – Prebiyotikler ve bağırsak hastalıkları

 

14

Probiyotik – Prebiyotikler ve inflamasyon

 

15

Makale inceleme ve sunum

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 Ders işlerken kullanılan slaytlar

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

Derse ilişkin slaytlar, videolar

Ödevler

Güncel konuların öğrenciler tarafından işlenmesi

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Sözlü Sunum

1

100

Toplam

 

100

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

30

Finalin Başarıya Oranı

 

70

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

 

 

 

X

 

 

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

 

 

 

X

 

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

 

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

X

 

 

 

 

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

X

 

 

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

X

 

 

 

 

 

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.   

 

X

 

 

 

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

 

X

 

 

 

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

 

 

X

 

 

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

X

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

2

30

Sözlü Sunum

1

4

4

Final

1

8

8

Toplam İş Yükü

 

 

72

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

 2,88

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3

 
Tüm Sınıflar Seçmeli Dersler