• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FHS 104
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders insanlarda enfeksiyona neden olan mikroorganizmalaron genel özelliklerini, bu mikroorganizmaların taşınma yollarını ve korunma yöntemleri ile enfeksiyonların genel özelliklerini öğretmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Mikrobiyolojiye giriş, mikroorganizmaların yapısı, antimikrobiyal ilaçlar ve direnç mekanizmaları, aşılama, tıbbi açıdan önemi olan mikroorganizmalar ve yaptığı hastalıklar, sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri. Mikroorganzimaların laboratuvar tanısı ve kullanılan yöntemler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk-doldurma 4. Doğru-Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1)Mikoorgaznimaları sınıflandırır. Ökaryot ile prokaryotik hücre arasındaki farklılıkları tanımlar.

2,6,8,9,10

1,2,3

1,2,3,4,5

2)Mikroorganizmaların laboratuvarda tanımlama tekniklerini tanımlar

2,6,8,9,10

1,2,3

1,2,3,4,5

3) İnsanlarda hastalık yapan primer patojenleri tanımlar.

2,6,8,9,10

1,2,3

1,2,3,4,5

4)Antimikrobiyal duyarlılık ve direnç mekanizmalarını tanımlar

2,6,8,9,10

1,2,3

 1,2,3,4,5

5)Mikroorganizmalar ile enfeksiyon hastalıkları arasındaki ilişkilerini açıklar.

2,6,8,9,10

1,2,3

1,2,3,4,5

6) Enfeksiyon hastalıklarının epidemiyolojisini, önlenmesini ve kontrolünü açıklar.

2,6,8,9,10

1,2,3

1,2,3,4,5

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Tıbbi Mikrobiyolojiye Giriş ve tarihçe

LABORATUVAR UYGULAMA

 

2

Mikrobiyoloji terminolojisi, mikroorganizmalar arası ilişkiler ve patogenez

LABORATUVAR UYGULAMA Laboratuvar Güvenliği, Numune Toplama, Hazırlama ve Taşıma

 

3

Bakterilerin genel özellikleri

LABORATUVAR UYGULAMA

 

4

Gram pozitif bakteriler

LABORATUVAR UYGULAMA Tanı Mikrobiyolojisinde Mikroskopi Yöntemleri

 

5

Gram negatif bakteriler, Mikobakteri ve Anaerobik Bakteri Enfeksiyonları

LABORATUVAR UYGULAMA

 

6

Antimikrobiyal İlaçlar Etki ve Direnç Mekanizması

LABORATUVAR UYGULAMA Bakterilerin tanımlanması

 

7

ARA SINAV

 

8

Arasınav değerlendirmesi

Virüslerin Genel Özellikleri

LABORATUVAR UYGULAMA

 

9

DNA ve RNA Virüsleri

LABORATUVAR UYGULAMA

 

10

Aşılama

LABORATUVAR UYGULAMA Tanısal Mikrobiyolojide Seroloji ve Moleküler Yöntemler

 

11

Sterilizasyon, Dezenfeksiyon ve Antisepsi

LABORATUVAR UYGULAMA

 

12

Parazitlerin/Paraziter Enfeksiyonların Genel Özellikleri

LABORATUVAR UYGULAMA

 

13

Mantar/Mantar Enfeksiyonlarının Genel Özellikleri

LABORATUVAR UYGULAMA Mantar ve Parazitlerin Teşhis Yöntemleri

 

14

GENEL TEKRAR

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

1.Willke Topçu A, Söyletir G, Doğanay M. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. 3. Baskı. 2008

2.Harvey RA, Cornelissen CN, Fisher BD. Lippincott Illustrated Reviews Microbiology. 2019

3.Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal, Michael A. Pfaller. Medical Microbiology. 2013

4.Ed. Özgül Kısa. Sağlık Bilimlerinde Mikrobiyoloji. 2014

5.W. John Spicer. Clinical Microbiology and Infectious Diseases. 2008

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

Ders sunumları

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

 

Ara Sınav

 

1

 

100

 

Kısa Sınav

 

YOK

 

YOK

 

Ödev

 

YOK

 

YOK

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

 

 

X

 

 

 

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

 

 

 

 

X

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

X

 

 

 

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

 

X

 

 

 

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

 

 

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

X

 

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

X

 

 

 

 

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.   

 

 

 

X

 

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

 

 

 

X

 

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda insiyatif kullanabilir.

 

 

 

 

X

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

 

 

X

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

4

60

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ara Sınav

1

2

2

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

109

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.36

 
2