• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NUT 411
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
10
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
5
AKTS: 
6
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin kurum ve hastane diyetisyenliğine pratik olarak hazırlanmasıdır.
Dersin İçeriği: 

Diyetisyenlerin ve beslenme uzmanlarının çalışma alanlarında pratik yapmasını sağlamak.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk-doldurma 4. Doğru-Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Mezuniyet sonrası çalışacakları iş yerlerinde kurumsal beklentileri tanımlar.

1,3,4,5,6,7,8,9,11

2,3,4

N.A.

2) Diğer sağlık personelleri ile iyi ilişkiler kurabilmelerini kolaylaştırır.

1,3,4,5,6,7,8,9,11

2,3,4

N.A.

3) Danışmanlık yapacakları birey veya gruplara yönelik uygun davranış yöntemleri geliştirir.

1,3,4,5,6,7,8,9,11

2,3,4

N.A.

4) Uygun dinleme ve doğru anlama ve anlatma gibi iletişim becerileri kazandırır.

1,3,4,5,6,7,8,9,11

2,3,4

N.A.

5) Çeşitli kurumlarda bireysel araştırma yapmayı açıklar.

1,3,4,5,6,7,8,9,11

2,3,4

N.A.

6) Veri toplamayı, bilimsel kaynakları taramayı ve bunları bir araya getirip, raporlama becerisini tanımlar.

1,3,4,5,6,7,8,9,11

2,3,4

N.A.

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

ORYANTASYON

 

2

KURUM DIŞI ALAN UYGULAMALARI

 

3

KURUM DIŞI ALAN UYGULAMALARI

 

4

KURUM DIŞI ALAN UYGULAMALARI

 

5

KURUM DIŞI ALAN UYGULAMALARI

 

6

KURUM DIŞI ALAN UYGULAMALARI

 

7

KURUM DIŞI ALAN UYGULAMALARI

 

8

RAPOR YAZIMI

 

9

RAPOR YAZIMI

 

10

RAPOR YAZIMI

 

11

RAPOR YAZIMI

 

12

RAPOR YAZIMI

 

13

RAPOR YAZIMI

 

14

RAPOR YAZIMI

 

15

DEĞERLENDİRME  
 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Alan Uygulamaları Sicil Formu

1

60

 Alan Uygulamaları Devam Formu

1

20

Alan Uygulamaları Raporu

1

20

TOPLAM

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

 

 

 

 

X

 

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

 

 

X

 

 

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

 

X

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

 

 

 

X

 

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

X

 

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

 

X

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

 

 

 

 

X

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.   

 

 

 

X

 

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

 

 

 

X

 

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

 

 

X

 

 

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

 

 

 

 

X

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

10

150

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Staj Raporu)

4

2

8

 

 

 

 

Toplam İş Yükü

 

 

158

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6,3

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

 
 
4