• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FHS 212
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrenciye mezun olmadan önce yaşam olayları ve mesleki problemler ve durumlara yönelik olarak eleştirel düşünme becerisi kazandırarak, durumlara yönelik çözüm yollarını geliştirmek
Dersin İçeriği: 

Bu ders, eleştirel düşünme kavramı  hakkında genel bir bakış açısı oluşturmayı ve öğrencinin bu beceriyi iş ortamında kullanma becerisini kolaylaştırmayı sağlayacaktır. İnsanın temel yaşam örüntülerine yönelik problem çözmeye özgü eleştirel düşünme stratejilerini uygulayarak öğrencinin mesleki davranışlarını geliştirmeye odaklanılır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk-doldurma 4. Doğru-Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Eleştirel düşünme kavramını tanımlar.

2,3,5,6,7

1,3,4,6

1,2,4,6

2) Eleştirel düşünür olma özelliklerini sayabilir.

2,3,5,6,7

1,3,4,6

1,2,4,6

3) Eleştirel düşünme yeteneğini etkileyen olumlu ve olumsuz faktörleri sayabilir.

2,3,5,6,7

1,3,4,6

1,2,4,6

4) Eleştirel düşünme becerisini mesleki uygulamada ve günlük hayatta nasıl kullanacağını tanımlayabilir.

2,3,5,6,7

1,3,4,6

1,2,4,6

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş: Düşünme Nedir ve Neden Önemlidir?

İlgili literatür

2

Eleştirel Düşünme Süreçleri ve Özellikleri

İlgili literatür

3

Eleştirel Düşünmenin Yaşamdaki Yeri ve Önemi: Kutunun Dışında Düşünme

İlgili literatür

4

Zihin Haritası 

İlgili literatür

5

Eleştirel Düşünme Yöntemi Olarak Altı Şapkalı Düşünme Tekniği

İlgili literatür

6

Eleştirel Düşünme Yöntemi Olarak Altı Şapkalı Düşünme Tekniği: Olgu Tartışması

İlgili literatür

7

Olgu Sunumları

İlgili literatür

8

Eleştirel Düşünme Yoluyla Sorun Çözme-Mantık

İlgili literatür

9

Argüman Değerlendirme- Mantık Yanılgıları

İlgili literatür

10

Düşünme Tarihi ve Felsefesi

İlgili literatür

11

Düşünme Tarihi ve Felsefesi

İlgili literatür

12

Eleştirel Düşünme Egzersizleri-Teori ve Pratik Çıkmazı

İlgili literatür

13

Eleştirel Düşünme Egzersizleri-Bir Konuda İyi, Kötü ve İlginç Olanı Ayırt Etme

İlgili literatür

14

Gerçek, Bilgi ve İnanç

İlgili literatür

15

Dersin Değerlendirmesi

İlgili literatür

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

1. Tracy Bowell and Gary Kemp, 2010, Critical Thinking. 3rd Edition, A Concise Guide.

2. Epstein, R.(2006) Critical thinking.  3rd ed. Belmont, CA : Thomson Wadsworth, Australia.

3. Flood RL., Romm NRA. (Eds)(1996) Critical systems thinking : current research and practice. Plenum New York : Plenum Press. USA.

4. Gambrill E. (2005) Critical Thinking in Clinical Practice.2nd Ed. John Wiley and Sons, Inc., New Jersey, USA.

5. Ruggiero, VR. (2008) Beyond feelings : a guide to critical thinking.  8th ed. McGraw-Hill Higher Education. Boston, USA.

6. Wilkinson JM. (2012) Nursing Process and Critical Thinking. 5th Ed., Pearson Education Inc., New Jersey, USA.

7. Brink-Budgen, RVD. Critical Thinking for Students. 4th Ed., Spring Hill House,Oxford,UK.

8. Mason, M. Critical Thinking and Learning, Blackwell publishing, Malden, USA.

9. Paul, R., Elder,L. (2006) Critical Thinking-Learn the Tools the Best Thinkers Use. Concise Ed., Pearson-Prentice Hall., New Jersey, Columbus, Ohio, USA.5. ANGELI C, VALANIDES N. Instructional effects on critical thinking: Performance on ill-defined issues. Learning and Instruction 19 (2009) 322-334.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

Ders notları, ilgili literatür, veri tabanları

Ödevler

Raporlar ve sunum

Sınavlar

Final, rapor ve sunum değerlendirme

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ödev / Kısa Sınav / Sınıf içi aktivite

1

60

Final  Sınavı

1

40

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

 

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

 

 

 

X

 

 

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

 

X

 

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

 

X

 

 

 

 

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

 

X

 

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

 

X

 

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

 

 

 

X

 

 

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.   

X

 

 

 

 

 

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

 

 

 

 

 

 

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

 

 

X

 

 

 

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

 

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ödev / Kısa Sınav / Sınıf içi aktivite

1

15

15

Sunum

4

2

8

Final sınavı

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

115

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
Tüm Sınıflar Seçmeli Dersler