• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NUT 403
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Klasik ve güncel yönetim teorilerinin temellerini açıklar, yönetici/yönetim rolleri ve işlevlerini açıklar, çalışma ortamları ve organizasyonel yapının özelliklerini belirler, örgüt (kurum) kültür ve iklim kavramları arasındaki farkları öğretir. Algılama, değer, tutum ve davranışlar gibi kavramların önemini açıklar, örgüt üyeleri ile iletişimi öğretir. Liderlik davranışlarının (tarzlarının) esaslarını öğretir. Yönetim ve organizasyon konularında ortaya çıkan son kavramları açıklar.
Dersin İçeriği: 

İşletme Bilgisi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk-doldurma 4. Doğru-Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Klasik ve güncel yönetim teorilerinin temellerini açıklar.

4,8,10

1,2,3

2

2) Yönetici / yönetim rolleri ve işlevlerini açıklar.

4,8,10

1,2,3

2

3) Çalışma ortamları ve organizasyonel yapının özelliklerini belirler

4,8,10

1,2,3

2

4) Örgüt (kurum) kültür ve iklim kavramları arasındaki farkları öğretir.

4,8,10

1,2,3

2

5) Algılama, değer, tutum ve davranışlar gibi kavramların önemini açıklar.

4,8,10

1,2,3

2

6) Örgüt üyeleri ile iletişimi öğretir. Liderlik davranışlarının (tarzlarının) esaslarını açıklar.

4,8,10

1,2,3

2

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Oryantasyon/Giriş

 

2

BÖLÜM 1: Küresel Bir Ortamda İşletme İş Dünyasının Değişen Yüzü

 

3

İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk

 

4

Çağdaş İşletmenin Karşılaştığı Ekonomik Zorluklar

 

5

Dünya Pazarlarında Rekabet

 

6

BÖLÜM 2 İşinizi Başlatmak ve Büyütmek

 

7

İşletme Sahipliği ve Organizasyon Şekilleri

 

8

Ara sınav

 

9

Kendi İşinizi Kurmak: Girişimcilik Alternatifi

 

10

  BÖLÜM 3 Yönetim: İnsanları İş Başarmaları için Güçlendirmek

 

11

Yönetim, Liderlik ve İç Organizasyon

 

12

  İnsan Kaynakları Yönetimi: İşe Alımdan Çalışma İlişkilerine

 

13

Güçlendirme, Takım Çalışması ve İletişim Yoluyla En Yüksek Performans

 

14

4. Bölüm Pazarlama Yönetimi

 

 

15

4. Bölüm Pazarlama Yönetimi, devamı

 

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Louis E. Boone, David L. Kurtz, Contemporary Business, John Wiley & Sons, USA.

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

35

Dönem Projesi ve sunum

1

25

 

 

 

Finalin Başarıya Oranı

 

45

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

55

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

x

 

 

 

 

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

x

 

 

 

 

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

x

 

 

 

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

 

 

 

x

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

x

 

 

 

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

x

 

 

 

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

x

 

 

 

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.

 

 

 

x

 

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

x

 

 

 

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

 

 

 

x

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

x

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

1

15

Ara Sınav

1

2

2

Kısa Sınav

YOK

YOK

YOK

Dönem Projesi ve sunum

1

2

2

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

51

Toplam İş Yükü / 33(s)

 

 

2,04

Dersin AKTS Kredisi

 

 

2

 
4