• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NUT 251
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrencilerin; fonksiyonel besinler, fonksiyonel besin bileşenleri ve bu bileşenlerin genel sağlık etkileri hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders kapsamında; fonksiyonel besinlerin tanımı ve sınıflandırılması, fonksiyonel besinler ile ilgili ülkemizde ve dünyadaki yasal düzenlemeler, fonksiyonel besin bileşenleri ve fonksiyonel besinlerin sağlık üzerine etkileri ele alınacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk-doldurma 4. Doğru-Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Fonksiyonel besinlerin tanımlarını, sınıflandırılmasını ve tarihsel gelişim sürecini bilir.

1,2,7,8,9,10

1,2,4,5,6

1,2,3,4,6

 2) Fonksiyonel besin, diyet takviyeleri, nutrasötikler gibi kavramlar arasındaki farkları ve benzerlikleri açıklar.

1,2,7,8,9,10

1,2,4,5,6

1,2,3,4,6

3) Biyoaktif besin bileşenlerini tanımlar.

1,2,7,8,9,10

1,2,4,5,6

1,2,3,4,6

4) Farklı besin grupları ile ilgili fonksiyonel besinleri bilir.

1,2,7,8,9,10

1,2,4,5,6

1,2,3,4,6

5) Fitokimyasal ailesini, ilgili yapıları ve bileşenleri örneklerle açıklar.

1,2,7,8,9,10

1,2,4,5,6

1,2,3,4,6

6) Fonksiyonel besinlerin genel sağlık etkilerini açıklar.

1,2,7,8,9,10

1,2,4,5,6

1,2,3,4,6

7) Fonksiyonel besinlerle ilişkili ülkemizde ve dünyadaki yasal düzenlemeleri bilir.

1,2,7,8,9,10

1,2,4,5,6

1,2,3,4,6

8) Fonksiyonel besinleri diyetetik açıdan ele almayı öğrenir.

1,2,7,8,9,10

1,2,4,5,6

1,2,3,4,6

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

FONKSİYONEL BESİNLERİN TANIMI VE TARİHSEL SÜRECİ

 

2

FONKSİYONEL BESİNLERİN SINIFLANDIRILMASI

 

3

FONKSİYONEL BESİNLERİN SINIFLANDIRILMASI

 

4

FONKSİYONEL BESİN BİLEŞENLERİ

 

5

FONKSİYONEL BESİN BİLEŞENLERİ

 

6

FONKSİYONEL BESİNLERİN SAĞLIK ETKİLERİ

 

7

ARA SINAV

 

8

FONKSİYONEL BESİNLERİN SAĞLIK ETKİLERİ

 

9

FONKSİYONEL BESİNLERİN DİYETETİK UYGULAMALARINDAKİ ÖNEMİ

 

10

ÖĞRENCİ SUNUMLARI

 

11

ÖĞRENCİ SUNUMLARI

 

12

ÖĞRENCİ SUNUMLARI

 

13

ÖĞRENCİ SUNUMLARI

 

14

ÖĞRENCİ SUNUMLARI

 

15

ÖĞRENCİ SUNUMLARI

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

Bagchi, D., Preuss, H.G., Swaroop, A. (2015). Nutraceuticals and Functional Foods in Human Health and Disease Prevention.

Wildman R.E.C. (2007). Handbook of Nutraceuticals and Functional Foods.

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

Derse ilişkin slaytlar, videolar

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Vize

 

80

Sözlü Sunum

 

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

 

 

 

 

X

 

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

 

 

 

 

X

 

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

 

 

 

 

 

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

 

 

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

 

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

 

 

 

X

 

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.   

 

 

 

 

 

X

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

 

 

 

 

X

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

 

 

 

 

X

 

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

 

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

3

42

Vize

1

12

12

Sözlü Sunum

1

12

12

Final

1

15

15

Toplam İş Yükü

 

 

126

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,04

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 

 

Tüm Sınıflar Seçmeli Dersler