• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NUT 203
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin İçeriği: 

Demografik Yapı Ve Sağlık

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk-doldurma 4. Doğru-Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Demografik kavramlar hakkında bilgi sahibi olur ve toplumun beslenme durumlarının değerlendirilmesinin tekniklerini öğrenir.

1,7,9

1,2,3

1,2,3,4

2) Aile planlaması, kontraseptifler yöntemler (modern, hormonal, geleneksel), ana ve çocuk sağlığı konuları hakkında bilgi sahibi olur.

1,7,9

1,2,3

1,2,3,4

 3) Nüfus yapısı, yoğunluğu, dağılımı ve yürütülen politikalar hakkında bilgi sahibi olur.

1,7,9

1,2,3

1,2,3,4

4) Antropometrik ölçümler ve bu ölçümlerin çalışmalarda nasıl uygulandığını öğrenir.

1,7,9

1,2,3

1,2,3,4

5) Ekolojik faktörler, mortalite ve morbidite istatistiklerini yorumlar.

1,7,9

1,2,3

1,2,3,4

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ

 

2

DEMOGRAFİNİN TANIMI VE SAĞLIK

 

3

 BESLENME GEÇİŞİ

 

4

DEMOGRAFİK GEÇİŞ MODELİ I

 

5

DEMOGRAFİK GEÇİŞ MODELİ II

 

6

DEMOGRAFİ ENDEKSİ

 

7

 AİLE PLANLAMASI VE KONTRASEPSİYON YÖNTEMLERİ I

 

8

 AİLE PLANLAMASI VE KONTRASEPSİYON YÖNTEMLERİ II

 

9

NÜFUS YOĞUNLUK VE DAĞILIMI

 

10

 ARA SINAV

 

11

 NÜFUS YAPISI VE KURAMLARI

 

12

GÖÇ, KENTSELLEŞME VE SAĞLIK

 

13

TÜRKİYE'NİN NÜFUS YAPISI VE POLİTİKALARI

 

14

GENEL TEKRAR

 

15

GENEL TEKRAR

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

 

 

 

 

X

 

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

 

 

X

 

 

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

X

 

 

 

 

4

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

X

 

 

 

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

X

 

 

 

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

 

 

 

X

 

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.    

 

X

 

 

 

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

 

 

 

 

X

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

X

 

 

 

 

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

X

 

 

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

3

42

Ara Sınav

1

10

10

Final

1

12

12

Toplam İş Yükü

 

 

94

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,76

Dersin AKTS Kredisi

 

 

 4

 
2