• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NUT 452
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Akran öğrenmesi yöntemi kullanılarak birinci sınıf öğrencilerinde insan yapısı, gıdalar, beslenme, metabolizma, hastalıklar konularında meslekleri boyunca karşılaşacakları sorular hakkında farkındalık yaratarak alacakları derslere ilgi ve dikkati arttırmak. Dördüncü sınıf öğrencilerinin 3 yıldır kazandıkları bilgi ve becerilerini kullanarak mesleki yaşamlarında karşılaşacakları sorulara cevap verebilme yetkinliklerini geliştirmek. Birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin aynı grup çalışmasında görev almalarını sağlayarak, sınıflar arası iletişimi arttırmak.
Dersin İçeriği: 

Diyetisyenlerin meslek yaşamları boyunda karşılaşacakları sorulara (öğretim üyeleri tarafından yapılandırılmış) cevap verme yetkinliklerini danışmanlık uygulaması similasyonu ile geliştirmek.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk-doldurma 4. Doğru-Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Meslekleri boyunca karşılaşacakları sorular hakkında farkındalık yaratarak alacakları derslere ilgi ve dikkati arttırmak.

2,4,7,8,10

2,3,4,6

NA

2) Meslek hayatında karşılaşacakları gerçek sorunların çözümlerini akran öğrenme ve grup çalışması modeli ile tartışırlar.

2,4,7,8,10

2,3,4,6

NA

3) İnsan beslenmesi ile ilgili araştırma, sorgulama, çözümleme ve içselleştirme yeteneklerini geliştirmeyi öğrenirler.

2,4,7,8,10

2,3,4,6

NA

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

 

2

Grup çalışması

 

3

Grup çalışması

 

4

Grup çalışması

 

5

Grup çalışması

 

6

Grup çalışması

 

7

Grup çalışması

 

8

Grup çalışması

 

9

Grup çalışması

 

10

Grup çalışması

 

11

Grup çalışması

 

12

Grup çalışması

 

13

Grup çalışması

 

14

Grup çalışması

 

15

Genel Değerlendirme

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

Derse ilişkin haftalık problemle ilgili dökümanlar.

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Derse katılım

 

50

Sınıf içi performans

 

50

Toplam

 

100

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

100

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

 

 

 X

 

 

 

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

 

 

 

 

X

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

 

 X

 

 

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

 

 

 

X

 

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

 

 X

 

 

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

 

 

 X

 

 

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

 

 

 

X

 

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.   

 

 

 

 

X

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

 

 

 

 

 X

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

 

 

 

 

X

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

 X

 

 

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

5

70

Final sınavı

0

0

0

Toplam İş Yükü

 

 

115

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 

 

 
Tüm Sınıflar Seçmeli Dersler