• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NUT 412
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders, öğrencilerin meslekleri ile ilgili ilerde karşılaşacakları sorunları çözmek için bilimsel yöntemin (Probleme dayalı öğrenme tekniği) ilkelerini kullanarak çalışmalarını ve kendi öğrenmelerini gerçekleştirmeyi amaçlar. Bu problemlere karşı öğrencilerin araştırma, soruşturma ve tartışma yaparak farklı bakış açıları geliştirip yaratıcı düşünme becerisi kazanmalarına ve işbirlikçi bir yöntemle çok yönlü çözüm önerileri bulmalarına teşvik eder.
Dersin İçeriği: 

Mesleki hayatta karşılaşılacak olası problemleri deneme yanılma, iç görü kazanma, neden sonuç ilişkileri bulma gibi etkinliklerle çözümleme.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk -doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Problem çözmek için yaratıcı düşünme yeteneğini ve farklı bakış açılarını geliştirmeyi sağlar.

2,7,8,10

2,3,4,6

6

Meslek hayatında karşılaşacakları gerçek sorunları nasıl çözeceklerini öğrenirler.

2,7,8,10

2,3,4,6

6

Beslenme eğitimleri ve uygulamaları sırasında karşılaşılan farklı problemlerin çözümlenmelerini öğrenirler.

2,7,8,10

2,3,4,6

6

Beceri geliştirir ve grup halinde çalışmayı öğrenirler.

2,7,8,10

2,3,4,6

6

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

 

2

Problem 1: Problem sunumu, analizi, olası hipotez ve çözüm yollarının tartışılması

 

3

Problem 1: Bilgilerin toplanması, çözüm yollarının denenmesi ve geliştirilmesi ve en iyi çözüm yolunun belirlenmesi.

 

4

Problem 2: Problem sunumu, analizi, olası hipotez ve çözüm yollarının tartışılması

 

5

Problem 2: Bilgilerin toplanması, çözüm yollarının denenmesi ve geliştirilmesi ve en iyi çözüm yolunun belirlenmesi.

 

6

Problem 3: Problem sunumu, analizi, olası hipotez ve çözüm yollarının tartışılması

 

7

Problem 3: Bilgilerin toplanması, çözüm yollarının denenmesi ve geliştirilmesi ve en iyi çözüm yolunun belirlenmesi.

 

8

Problem 4: Problem sunumu, analizi, olası hipotez ve çözüm yollarının tartışılması

 

9

Problem 4: Bilgilerin toplanması, çözüm yollarının denenmesi ve geliştirilmesi ve en iyi çözüm yolunun belirlenmesi.

 

10

Problem 5: Problem sunumu, analizi, olası hipotez ve çözüm yollarının tartışılması

 

11

Problem 5: Bilgilerin toplanması, çözüm yollarının denenmesi ve geliştirilmesi ve en iyi çözüm yolunun belirlenmesi.

 

12

Problem 6: Problem sunumu, analizi, olası hipotez ve çözüm yollarının tartışılması

 

13

Problem 6: Bilgilerin toplanması, çözüm yollarının denenmesi ve geliştirilmesi ve en iyi çözüm yolunun belirlenmesi.

 

14

Problem 7: Problem sunumu, analizi, olası hipotez ve çözüm yollarının tartışılması

 

15

Problem 7: Bilgilerin toplanması, çözüm yollarının denenmesi ve geliştirilmesi ve en iyi çözüm yolunun belirlenmesi.

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

Derse ilişkin haftalık problemle ilgili dökümanlar.

Ödevler

Haftalık ilgili probleme ilişkin raporlar.

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ödev

2

100

Toplam

 

100

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

100

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

x

 

 

 

 

 

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

 

 

 

 

x

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

x

 

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

 

 

 

 

x

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

x

 

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

x

 

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

 

 

 

x

 

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.

 

 

 

 

x

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

 

 

 

 

 

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

 

 

 

 

x

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

x

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ödev

2

2

4

Final

0

0

0

Toplam İş Yükü

 

 

79

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3.16

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3

 
4