• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NUT 312
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrencilerin çocukluk çağı hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmasını ve bu hastalıklara özgü gereksinimleri, hastalığa özgü beslenme tedavisini öğrenmesini amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Çocuk hastalıkları ve beslenme tedavisi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk-doldurma 4. Doğru-Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Hasta çocuk ile sağlıklı çocuk beslenmesi arasındaki farkları vurgular.

1,3,5,8

1,2,3

1,2,3,4,5

2)Hastalığa özgü formula seçebilmeyi ve uygun besinleri önermeyi açıklar.

1,3,5,8

1,2,3

1,2,3,4,5

3)Hasta çocuğun ailesinden doğru anamnez almanın önemini vurgular .

1,3,5,8

1,2,3

1,2,3,4,5

4)Çocuğun beslenmesi konusunda aile eğitiminin önemini vurgular.

1,3,5,8

1,2,3

1,2,3,4,5

5) Dehidrasyon ve/veya malnutrisyon durumunu saptayabilir ve değerlendirebilir, uygun müdahaleler planlayabilir.

1,3,5,8

1,2,3

1,2,3,4,5

6)Doğuştan gelen hastalıkların yetişkinlik çağına olası etkilerini açıklar.

1,3,5,8

1,2,3

1,2,3,4,5

7)Yaşam boyu özel beslenme gerektiren malabsorbsiyon sendromları, doğumsal matabolik hastalıklar gibi hastalıkların beslenme tedavisini açıklar.

1,3,5,8

1,2,3

1,2,3,4,5

8) Çocukluk çağında karşılaşıabilecek enfeksiyon hastalıkları, böbrek hastalıkları, kanserler ve diyabeti açıklayabilir, uygun beslenme tedavisi planlayabilir.

1,3,5,8

1,2,3

1,2,3,4,5

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GASTROENTERİTLER VE BESLENME TEDAVİSİ

 

2

PROTEİN ENERJİ MALNUTRİSYONU VE BESLENME TEDAVİSİ

 

3

GASTROENTERİT-PEM-ENFEKSİYON KISIRDÖNGÜSÜ

 

4

MALABSORBSİYONLAR VE BESLENME TEDAVİSİ

 

5

MALABSORBSİYONLAR VE BESLENME TEDAVİSİ

 

6

MALABSORBSİYONLAR VE BESLENME TEDAVİSİ

 

7

ARA SINAV

 

8

KONJENİTAL METABOLİK HASTALIKLAR VE BESLENME TEDAVİSİ

 

9

KONJENİTAL METABOLİK HASTALIKLAR VE BESLENME TEDAVİSİ

 

10

KONJENİTAL KARDİYAK HASTALIKLAR VE BESLENME TEDAVİSİ

 

11

İNSULİN BAĞIMLI DİABETES MELLİTUS VE BESLENME TEDAVİSİ

 

12

ENFEKSİYONLAR VE BESLENME TEDAVİSİ

 

13

BÖBREK HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ

 

14

ONKOLOJİK HASTALIKLAR VE BESLENME TEDAVİSİ

 

15

GENEL TEKRAR

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

HANDBOOK OF PEDIATRIC NUTRITION

ÇOCUK HASTALIKLARINDA BESLENME TEDAVİSİ, PROF.DR. GÜLDEN KÖKSAL, UZM.DYT. HÜLYA GÖKMEN, HATİPOĞLU YAYINLARI, 2000 ANKARA

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

90

Ödev

1

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

 

 

 

 

X

 

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

 

X

 

 

 

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

 

X

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

 

X

 

 

 

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

 

X

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

X

 

 

 

 

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.   

 

 

 

X

 

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

 

X

 

 

 

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

 

 

X

 

 

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

X

 

 

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

4

60

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

1

15

Ara Sınav

1

15

15

Ödev

12

 2

24

Final

1

13

13

Toplam İş Yükü

 

 

127

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,08

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
3