• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NUT 254
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Sürdürülebilir beslenme kavramı, gıda güvenliği ve gıda güvencesi konularının tanımı ve bu konudaki problemlerin ortaya konmasıyla, alternatif ve sürdürülebilir gıda üretimi ve tedariğine dayalı çözümlerin anlaşılması ve tartışılması, diyetisyenlerin bu konudaki etkinliğinin vurgulanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Gıda güvenliği, gıda güvencesi, gıda egemenliği kavramları, küresel gıda sorunları, gıda erişilebilirliği ve gıda adaleti, sağlıklı kaliteli güvenilir gıda, yerel tohum ve sağlıklı toprağın önemi, gıda üretiminde endüstriyel yöntemlerin yarattığı etkiler, zararlılarla başetme yöntemleri, toprak bilimi, ekolojik üretim, gıda israfı, yeni dünya düzeninde tarım ve beslenme, sağlıklı gıdaya sürdürülebilir erişim

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk -doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Tarım, besin, çevre ve sağlık konularının birbiriyle ilişkisi ve beslenme uzmanlarının bu ilişkideki etkinliği konusunda bilgi sahibi olur.

 1,2,7,9,10

1,4,5

6

2) Gıdanın tohumdan sofraya yolculuğu konusunda bilgi sahibi olur.

1,2,7,9,10

1,4,5

6

3) Sağlıklı gıdaya ulaşımdaki problemler ve alternatif yöntemler konusunda bilgi sahibi olur.

1,2,7,9,10

1,4,5

6

4) Sürdürülebilir gıda sistemlerinde beslenme uzmanlarının rolü hakkında bilgi sahibi olur.

1,2,7,9,10

1,4, 5

6

5) Daha sürdürülebilir bir gıda sistemine katkıda bulunan gıda stratejileri ve diyetler hakkında bilgi sahibi olur.

1,2,7,9,10

1,4,5

6

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ

 

2

GIDA GÜVENLİĞİ, GIDA GÜVENCESİ, GIDA EGEMENLİĞİ KAVRAMLARI, KÜRESEL GIDA SORUNLARI: GIDA ERİŞİLEBİLİRLİĞİ VE GIDA ADALETİ SAĞLIKLI KALİTELİ GÜVENİLİR GIDA

 

3

TOHUM NEDİR? TOHUMDAN SOFRAYA GIDANIN YOLCULUĞU, TOHUM, YEREL TOHUM, ATALIK TOHUM

 

4

BESLENMEDE SORUNLAR: GIDA ÜRETİMİ/ENDÜSTRİYEL YÖNTEMLER/YARATTIĞI ETKİLER/PROBLEMLER

 

5

ZARARLILARLA BAŞETME YÖNTEMLERİ

 

6

TOPRAK BİLİMİ, TOPRAK MİKROBİYOLOJİSİNİN ÖNEMİ, TEMEL BİLGİLER, BESLENME İLE İLİŞKİSİ

 

7

ALTERNATİF GIDA ÜRETİM SİSTEMLERİ

 

8

ALTERNATİF GIDA ÜRETİM SİSTEMLERİ

 

9

EKOLOJİK ÜRETİM ÖRNEKLERİ

 

10

GIDA İSRAFI

 

11

YERLİ, DOĞAL, MEVSİMİNDE GIDA

 

12

SAĞLIKLI, KALİTELİ, GÜVENİLİR GIDAYA ERİŞİMDE ALTERNATİFLER

 

13

SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA SİSTEMİNDE SAĞLIKLI BESLENME VE BESLENME UZMANININ ROLÜ

 

14

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE TARIM ve BESLENME

 

15

GENEL TEKRAR

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 Ders işlerken kullanılan slaytlar

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

Derse ilişkin slaytlar, videolar

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Sözlü Sunum

1

100

Toplam

 

100

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

100

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

 

 

 

X

 

 

 

 

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

 

 

 

 

X

 

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

X

 

 

 

 

 

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

 

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

 

 

 

 

 

x

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.   

 

 

X

 

 

 

 

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

 

 

 

x

 

 

 

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

 

 

 

 

 

x

 

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

X

 

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

5

75

Sözlü Sunum

1

4

4

Toplam İş Yükü

 

 

124

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

  4,96

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
Tüm Sınıflar Seçmeli Dersler