• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FHS 312
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
İstatistik prensiplerini öğretir. Bu bilgileri kullanarak veri toplama, sınıflandırma ve özetleme becerisi kazanır. Temel kavramları açıklar.
Dersin İçeriği: 

Sağlık bilimlerinde biyoistatistik kullanımını öğretir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk-doldurma 4. Doğru-Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Temel İstatistiksel kavramları bilir, Veriye uygun tanımlayıcı istatistikleri hesaplar,

1,2,7,9,10

1,2,3

1,2,3,4

2) Uygun tablo ve grafikleri oluşturur,

1,2,7,9,10

1,2,3

1,2,3,4

3) Temel kuramsal dağılışları ve örneklem dağılışını,standart hata ve güven aralıkları kavramlarını bilir,

1,2,7,9,10

1,2,3

1,2,3,4

4) Uygun hipotez testini seçer, uygular ve yorumlar,

1,2,7,9,10

1,2,3

1,2,3,4

5) Korelasyon ve basit doğrusal regresyon çözümlemesi yöntemlerini bilir,

1,2,7,9,10

1,2,3

1,2,3,4

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

TEMEL İSTATİSTİKSEL KAVRAMLAR VE BİYOİSTATİSTİK

 

2

VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

 

3

VERİLERİN ÖZETLENMESİ

 

4

TABLO VE GRAFİKLER

 

5

KURAMSAL DAĞILIŞLAR

 

6

NORMALLİK TESTLERİ VE GRAFİKLERİ

 

7

ARA SINAV

 

8

ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ

 

9

ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ

 

10

ÖRNEK BÜYÜKLÜĞÜNÜN HESAPLANMASI

 

11

HİPOTEZ TESTLERİ

 

12

HİPOTEZ TESTLERİ

 

13

HİPOTEZ TESTLERİ

 

14

KORELASYON VE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ

 

15

GENEL TEKRAR

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Ders Notları

Diğer Kaynaklar

Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve İstatistik Yöntemler (Prof.Dr.Osman Hayran)

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

DERS SUNUMLARI

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

Ara Sınav

1

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

 

 

 

 

X

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

 

 

 

 

X

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

X

 

 

 

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

 

 

 

 

X

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.   

X

 

 

 

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

 

 

 

X

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

 

 

 

 

X

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

 

 X

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ara Sınav

1

2

2

Kısa Sınav

YOK

YOK

YOK

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

94

Toplam İş Yükü / 25(s)

 

 

3,76

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4

 
 
3