• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NUT 405
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders, özel durumlarda beslenmenin rolü hakkında kapsamlı bir anlayış sağlamayı amaçlamaktadır. Bu dersten edinilen bilgiler, alandaki geleneksel sınırları aşacak ve sürekli değişen beslenme alanına bakış açınızı genişletecektir.
Dersin İçeriği: 

Bu ders, yaşlı bireylerin beslenme ihtiyaçları, sporcular için vejetaryen diyetler, beslenme ve ağız sağlığı, doğal afetler sırasında beslenme, nörogelişimsel bozukluğu olan kişiler için beslenme ve beslenme ile kemik sağlığı arasındaki ilişki dahil olmak üzere beslenme ve diyetetik alanındaki çeşitli konuları kapsamaktadır. İşlenen konular arasında modern beslenme trendleri, beslenmenin küresel sağlıktaki rolü ve bazı takviyelerin spor performansı üzerindeki etkisi de yer alacaktır. Amaç, beslenmenin çeşitli durumlara nasıl uygulandığına dair kapsamlı bir anlayış sağlamaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk-doldurma 4. Doğru-Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Yaşlı bireylerin beslenme durumunu değerlendirmek için kullanılan yöntem ve araçları anlar.

1,6,7

1,2,3

1,2

2) Yaşlı nüfus için özel beslenme ihtiyaçlarını ve dikkat edilmesi gereken hususları keşfeder.

1,6,7

1,2,3

1,2

3) Obezite yönetiminde cerrahi müdahalelerin rolünü anlar.

1,6,7

1,2,3

1,2

4) Vejetaryen diyetin beslenme üzerindeki etkilerini ve faydalarını anlar.

1,6,7

1,2,3

1,2

5) Ketojenik diyetlerin prensiplerini ve uygulamalarını keşfeder.

1,6,7

1,2,3

1,2

6) Glutensiz diyetlerin terapötik amaçlarla kullanımını araştırır.

1,6,7

1,2,3

1,2

7) Ağız sağlığı ve beslenme arasındaki ilişkiyi keşfeder.

1,6,7

1,2,3

1,2

8) Vejetaryen diyet uygulayan sporcular için beslenme konularını araştırır.

1,6,7

1,2,3

1,2

9) Afet durumlarında beslenmenin önemini inceler.

1,6,7

1,2,3

1,2

10) Beslenme ve nörogelişimsel bozukluklar arasındaki ilişkiyi araştırır.

1,6,7

1,2,3

1,2

11) Spor performansını artırmada ergojenik yardımcıların kullanımını inceler.

1,6,7

1,2,3

1,2

12) Optimal kemik sağlığının korunmasında beslenmenin rolünü keşfeder.

1,6,7

1,2,3

1,2

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

 

2

Yaşlıların Beslenme Durumunun Saptanması

 

3

Yaşlı Beslenmesi

 

4

Obezite Cerrahisi ve Beslenme

 

5

Vejetaryen Diyetler

 

6

Ketojenik Diyetler

 

7

Terapötik Kullanımda Glutensiz Diyetler

 

8

ARA SINAV

 

9

Ağız Diş Sağlığı ve Beslenme

 

10

Sporcularda Vejetaryenlik

 

11

Ergojenik Destekler ve Spor Performansı

 

12

Otizm, DEHB, Down Sendromunda Beslenme Yaklaşımı

 

13

Doğal Afetlerde Beslenme

 

14

Beslenme ve Kemik Sağlığı

 

15

Genel Tekrar

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

MODERN NUTRITION IN HEALTH AND DISEASES

Diğer Kaynaklar

KRAUSE’S FOOD, NUTRITION & DIET THERAPY

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara sınav

1

40

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

 

 

 

 

X

 

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

 

 

X

 

 

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

X

 

 

 

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

 

X

 

 

 

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

 

X

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

 

 

 

X

 

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.   

 

 

X

 

 

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

 

X

 

 

 

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

 

 

X

 

 

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

X

 

 

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ara Sınav

1

12

12

Final Sınavı

1

12

12

Toplam İş Yükü

 

 

114

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,56

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
Tüm Sınıflar Seçmeli Dersler