• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NUT 253
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, ekolojiyi, beslenme ekolojisini, çevre ve kültürü ve Dünya’nın tarım ve beslenme problemlerini öğretmektir.
Dersin İçeriği: 

Beslenme ekolojisi, çevre ve ilişkili konular

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk-doldurma 4. Doğru-Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Beslenme ve ekoloji arasındaki etkileşimi açıklar

1,7,8,9

1,2,4,5

2,3,4,6

2) Canlıların birbirleri ve çevreleriyle ilişkilerini açıklar.

1,7,8,9

1,2,4,5

2,3,4,6

3)Farklı tarım yöntemlerinin çevre üzerine etkisini değerlendirir

1,7,8,9

1,2,4,5

2,3,4,6

4) Sürdürülebilirlik kavramını, sürdürülebilir beslenme modellerini inceller.

1,7,8,9

1,2,4,5

2,3,4,6

5) İnsan ile fiziksel, biyolojik, sosyal ve kültürel çevresi arasındaki etkileşimi besin ve beslenme yönünden değerlendirir.

1,7,8,9

1,2,4,5

2,3,4,6

6) Çeşitli ülkelerin beslenme alışkanlıklarını ve mutfak kültürlerini açıklar.

1,7,8,9

1,2,4,5

2,3,4,6

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ

 

2

EKOLOJİ  

 

3

BESLENME EKOLOJİSİ

 

4

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 

5

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 

6

ARASINAV

 

7

TARIM VE ÜRETİM / EKOLOJİK TARIM/

ORGANİK TARIM

 

8

BESLENME GEÇİŞİ/ PALEOLİT VS MODERN DİYET DİNİ VE BESLENME DAVRANIŞI

 

9

DİN VE BESLENME DAVRANIŞI

 

10

DÜNYA ÇEVRE KURULUŞLARI VE AMAÇLARI

 

11

MAKALE İNCELEME

 

12

MAKALE İNCELEME

 

13

MAKALE İNCELEME

 

14

MAKALE İNCELEME

 

15

GENEL TEKRAR

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 Ders işlerken kullanılan slaytlar

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

Derse ilişkin slaytlar, videolar

Ödevler

Güncel konuların öğrenciler tarafından işlenmesi

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Vize

1

60

Sözlü Sunum

1

40

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

 

 

 

 

x

 

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

x

 

 

 

 

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

x

 

 

 

 

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

 

x

 

 

 

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

x

 

 

 

 

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

 

x

 

 

 

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

 

 

 

x

 

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.

 

 

 

x

 

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

 

 

 

 

x

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

 

 

x

 

 

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

 

 

x

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Vize

1

7

     7

Sunum

1

7

     7

Final

1

14

14

Toplam İş Yükü

 

 

133

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,32

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 

 

 
Tüm Sınıflar Seçmeli Dersler