• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
NUT 110
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrencilere; besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi sırasında gerekli olan hijyen, besin güvenliği gibi kavramları açıklayarak her bir besin grubuna ilişkin besinlerin genel özelliklerini, pişirme sırasında meydana gelebilecek duyusal, fiziksel ve kimyasal reaksiyonların tanımlanarak uygun pişirme tekniklerini öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders kapsamında; uygulama alanlarında gerekli olan hijyen süreçleri, besin güvenliği ve güvencesizliği gibi konular ile birlikte her bir besin grubunda yer alan besinlerin genel yapısı, pişirme ile birlikte meydana gelebilecek değişiklikler ve sağlıklı pişirme teknikleri ayrıntılı ve uygulamalı olarak ele alınacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk-doldurma 4. Doğru-Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Besinlerin yetiştirilmesinden, satın alınmasına ve taşınmasına kadar geçen her basamakta gerekli hijyen, sanitasyon, besin güvenliği gibi kavramları tanımlar.

1,2,8,9,10

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4

2) Beslenme uygulama alanlarında uyulması gereken besin, personel, ekipmanlar ile ilgili hijyen ve sanitasyon süreçlerini bilir ve uygular.

1,2,8,9,10

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4

3) Ekmek ve tahıllar grubu ile ilgili genel yapıları ve özellikleri açıklar ve pişirme tekniklerini bilir.

1,2,8,9,10

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4

4) Süt ve süt ürünleri grubu ile ilgili ısıl işlem teknikleri ile fermentasyon gibi süreçleri açıklar ve ilgili besinlerin yapımını tecrübe ederek bu süreçlerde meydana gelen değişiklikleri tanımlar.

1,2,8,9,10

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4

5) Et grubunda yer alan besinlerin hijyen, doğru pişirme teknikleri, farklı pişirme müdahalelerine göre meydana gelen besin öğesi değişiklikleri gibi süreçleri açıklar.

1,2,8,9,10

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4

6) Hayvansal ve bitkisel yağların üretimi ve kimyasal yapısını açıklar ve besin hazırlama ve pişirme sırasında meydana gelen değişiklikleri tanımlar.

1,2,8,9,10

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4

7) Sebze ve meyvelerin genel özelliklerini, pişirme sırasında meydana gelen duyusal, fiziksel, kimyasal değişiklikleri açıklar.

1,2,8,9,10

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4

8) Şeker, bal ve pekmezin genel özelliklerini ve üretim yöntemlerini bilir.

1,2,8,9,10

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4

9) Su ve içeceklerin genel özelliklerini açıklar.

1,2,8,9,10

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ

 

2

Genel Laboratuvar Kuralları ve Besin Güvenliğine Genel Bakış

 

3

Besin Hazırlığı ve Tarifelere Genel Bakış

 

4

Besin Gruplarına Genel Bakış

 

5

Ekmek ve Tahıllar

 

6

Süt ve Süt Ürünleri

 

7

ARA SINAV

 

8

Et Grubu (Yumurta)

 

9

Et Grubu (Et, Tavuk, Balık)

 

10

Et Grubu (Et, Tavuk, Balık)

 

11

Et Grubu (Kurubaklagiller)

 

12

Yağlar

 

13

Sebze ve Meyveler

 

14

Şeker, Bal, Pekmez

 

15

Su ve İçecekler

 

 

Kaynaklar

 

KAYNAKLAR

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

 • Prof.Dr.Ayşe Baysal, Genel Beslenme, (Hatiboğlu Yayıncılık, 2018).
 • Bakanlığı, T. S. (2016). Türkiye Beslenme Rehberi TÜBER 2015. TC Sağlık Bakanlığı Yayın, (1031), 172-217.
 • Whitney, E., & Rolfes, S. R. (2018). Understanding nutrition. Cengage Learning.
 • Sizer, F., & Whitney, E. (2013). Nutrition: concepts and controversies. Cengage Learning.
 • Mahan, L. K., Escott-Stump, S., Raymond, J. L., & Krause, M. V. (2012). Krause's food & nutrition therapy. Elsevier/Saunders.
 • http://www.eatright.org/ (American Academy of Nutrition and Dietetics)
 • www.usda.gov (United States Department of Agriculture)
 • http://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/ (Harvard School of Public Health Nutrition Source)
 • http://www.todaysdietitian.com/
 • http://www.tarim.gov.tr/ ( T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı)
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

Laboratuvar kitapçığı, Standart yemek tarifeleri

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

80

Quiz

5

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

 

 

 

 

X

 

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

 

 

 

X

 

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

X

 

 

 

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

 

 

 

 

 

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

X

 

 

 

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

 

 

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

 

X

 

 

 

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.   

 

 

 

X

 

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

 

 

 

X

 

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

 

 

 

X

 

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

 

X

 

 

 

 
 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

4

60

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

1

14

Ara Sınav

1

13

13

Quiz

5

1

5

Final sınavı

1

16

16

Toplam İş Yükü

 

 

108

Toplam İş Yükü/25 (s)

 

 

4,32

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4

 
1