• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NUT 109
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrencilere; beslenme bilimine giriş, makro ve mikro besin öğelerine genel bakış, önerilen referans alım düzeyleri ve diyet ile sağlık arasındaki önemli ilişkileri içeren temel beslenme ilkelerini öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders kapsamında; makro besin öğeleri (karbonhidratlar, yağlar ve proteinler) ve mikro besin öğelerinin (vitaminler ve mineraller) kimyasal yapıları, besinsel kaynakları, vücuttaki rolleri, sindirim, emilim ve taşınma süreçleri, eksiklikleri ve toksisite semptomları ve/veya hastalıkları ayrıntılı olarak incelenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk-doldurma 4. Doğru-Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Beslenme ve diyet ile ilgili tanımları ve kavramları açıklar.

1,2,8,10

1,2,3,4,5

1,2,3,4

2) Besin gruplarını tanımlar ve farklı yaş gruplarına göre önerilen günlük alım miktarlarını bilir.

1,2,8,10

1,2,3,4,5

1,2,3,4

3) Besinlerin içerdikleri farklı besin öğesi dağılımlarına göre kalori hesaplamalarını yapmayı bilir ve referans değerlerle karşılaştırır.

1,2,8,10

1,2,3,4,5

1,2,3,4

4) Besinlerin doğal sindirim yolunu açıklar.

1,2,8,10

1,2,3,4,5

1,2,3,4

5) Karbonhidratların (nişasta, şeker ve diyet lifleri gibi) kimyasal yapılarını ve vücut içerisindeki fonksiyonlarını açıklar.

1,2,8,10

1,2,3,4,5

1,2,3,4

6) Proteinlerin yapılarını, besinsel kaynaklarını ve vücut içerisindeki fonksiyonlarını açıklar ve eksikliklerinde meydana gelebilecek semptomları ve/veya hastalıkları tanımlar.

1,2,8,10

1,2,3,4,5

1,2,3,4

7) Yağların yapılarını, besinsel kaynaklarını ve vücut içerisindeki fonksiyonlarını açıklar.

1,2,8,10

1,2,3,4,5

1,2,3,4

8) Vitamin ve minerallerin çeşitlerini, besinsel kaynaklarını,  vücut içerisindeki fonksiyonlarını açıklar ve eksikliklerinde veya fazla alımlarında meydana gelebilecek semptomları ve/veya hastalıkları tanımlar.

1,2,8,10

1,2,3,4,5

1,2,3,4

9) Suyun vücut için önemini açıklar.

1,2,8,10

1,2,3,4,5

1,2,3,4

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Beslenme Bilimine Genel Bakış

 

2

Sağlıklı Bir Diyet/ Sindirim, Emilim ve Taşıma

 

3

Karbonhidratlara Genel Bakış

 

4

Karbonhidratlar (Nişasta, Şeker ve Diyet Lifleri)

 

5

Proteinlere Genel Bakış

 

6

Amino asitler

 

7

ARA SINAV

 

8

Yağlara Genel Bakış

 

9

Trigliseritler, Fosfolipidler ve Steroller

 

10

Yağda Çözünen Vitaminler

 

11

Suda Çözünen Vitaminler

 

12

Suda Çözünen Vitaminler

 

13

Su ve Makro Mineraller

 

14

Eser Elementler

 

15

Genel Tekrar

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

  • Prof.Dr.Ayşe Baysal, Genel Beslenme, (Hatiboğlu Yayıncılık, 2018).
  • Bakanlığı, T. S. (2016). Türkiye Beslenme Rehberi TÜBER 2015. TC Sağlık Bakanlığı Yayın, (1031), 172-217.
  • Whitney, E., & Rolfes, S. R. (2018). Understanding nutrition. Cengage Learning.
  • Sizer, F., & Whitney, E. (2013). Nutrition: concepts and controversies. Cengage Learning.
  • Mahan, L. K., Escott-Stump, S., Raymond, J. L., & Krause, M. V. (2012). Krause's food & nutrition therapy. Elsevier/Saunders.
 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

80

Kısa Sınav

5

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

   
No Program Öğrenme Çıktıları  

Katkı Düzeyi

   
1 2 3 4 5    
   
1 Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.         X    
2 Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.      

X

       
3 Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.     X        
4 Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.    

 

X        
 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.              
6 Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.              
7 Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.     X        
8

 

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.         X      
9 Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.     X        
10 Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.       X      
11 Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.      

 

       

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

4

60

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

2

28

Ara Sınav

1

12

12

Kısa Sınav

5

2

10

Final sınavı

1

17

17

Toplam İş Yükü

 

 

127

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,08

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
1