• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NUT 111
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrencilere; toplum beslenmesi veya bireysel beslenme eğitimi ve danışmanlığı sırasında kullanılabilecek eğitim materyallerinin ve yöntemlerinin ne olduğunu, bu materyallerin toplumun hangi gruplarında nasıl bir etki sağlayabileceğini, toplumun risk gruplarına veya büyük kitlelere ulaşım yöntemlerini ve bu gruplarda kullanılabilecek eğitim materyallerini, etkili iletişim becerilerini öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders kapsamında; hayatın çeşitli evrelerinde ve farklı yaş gruplarındaki sağlıklı ve hasta bireylerle etkili iletişim kurabilme yöntemleri ve bu kişilere veya gruplara eğitim ve danışmanlık verebilme becerileri, bu sırada karşılaşılabilecek zorluklar ve başa çıkma stratejileri ele alınacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk-doldurma 4. Doğru-Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Besin ve beslenme eğitiminin neden önemli olduğunu açıklar.

1,2,4,7,8,9

1,2,3,4,5

1,2,3,4,6

2) Beslenme alışkanlıkları ve davranışlarının hangi durumlardan etkilendiğini bilir ve besin seçimini etkileyen faktörleri tanımlar.

1,2,4,7,8,9

1,2,3,4,5

1,2,3,4,6

3) Beslenme eğitimi ve danışmanlığının amacını açıklar.

1,2,4,7,8,9

1,2,3,4,5

1,2,3,4,6

4) Diyetisyenin sahip olması gereken özellikleri tanımlar.

1,2,4,7,8,9

1,2,3,4,5

1,2,3,4,6

5) Etkili ve etik bir iletişimin nasıl olması gerektiğini bilir ve empati yapma becerilerini açıklar.

1,2,4,7,8,9

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,6

6) Sağlık İnanç Modeli ve Değişim Aşamaları Modeli gibi süreçleri tanımlar ve farklı örneklerle açıklar.

1,2,4,7,8,9

1,2,3,4,5

1,2,3,4,6

7) Hayatın çeşitli evrelerinde ve farklı yaş gruplarına yönelik eğitim planlama becerilerini ve yöntemlerini açıklar ve grup çalışmaları ile aktarır.

1,2,4,7,8,9

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,6

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ

 

2

BESLENME VE DİYETETİK UYGULAMA REHBERLERİ

 

3

BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE DAVRANIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

 

4

BESLENME EĞİTİMİ VE DANIŞMANLIĞINA YÖNELİK TANIMLAR VE KAVRAMLAR

 

5

BESLENME BAKIM SÜRECİ

 

6

ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ

 

7

ARA SINAV

 

8

GÖRÜŞME TEKNİKLERİ

 

9

DANIŞAMANLIK BECERİLERİ

 

10

HAYATIN ÇEŞİTLİ EVRELERİNDE DANIŞMANLIK

 

11

ÖĞRENCİ SUNUMLARI

 

12

ÖĞRENCİ SUNUMLARI

 

13

ÖĞRENCİ SUNUMLARI

 

14

ÖĞRENCİ SUNUMLARI

 

15

ÖĞRENCİ SUNUMLARI

 

 

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

  • Holli B., Beto J.(2014) Nutrition Counseling and Education Skills for Dietetics Professionals, sixth edition, Wolters Kluwer, Lippincott
  • Williams&Wilkins. Contento IR.(2011), Nutrition Education, second edition,Jones and Bartlett Publishers
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

80

Sözlü Sunum

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

 

 

 

 

X

 

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

 

 

 

X

 

 

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

 

 

 

 

X

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

 

 

 

X

 

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.   

 

 

 

 

X

 

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

 

 

 

X

 

 

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

 

X

 

 

 

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

 

 

 

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

2

28

Ara Sınav

1

8

8

Sözlü Sunum

1

8

8

Final sınavı

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

84

Toplam İş Yükü /25 (s)

 

 

3.36

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3

 

 

1