• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NUT 206
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Gıda olarak alınan makro ve mikro moleküllerin vücuttaki değişimlerini ve etkilerini açlık ve tokluk gibi doğal veya kıtlık ve aşırı yeme gibi doğal olmayan süreçler için tanımlayabilmelidir. Farklı diyet uygulamalarının metabolizma üzerine olan etkilerini, vücutta gerçekleşen farklı metabolik yolların tümünü düşünerek açıklayabilmelidir.
Dersin İçeriği: 

Gıda olarak alınan makro ve mikro moleküllerin vücuttaki değişimlerinini açıklar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk-doldurma 4. Doğru-Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Canlı organizmadaki biyokimyasal reaksiyonları bilir.

1,2,8,10

1,2,3

1,2,3,4,6

2) Canlı metabolizmasını açıklar.

1,2,8,10

1,2,3

1,2,3,4,6

3) Vücuttaki biyokimyasal reaksiyonlar arasında neden-sonuç ilişkisi kurar.

1,2,8,10

1,2,3

1,2,3,4,6

4) Vücutta oluşan hastalıkların biyokimyasını açıklar.

1,2,8,10

1,2,3

1,2,3,4,6

5) Organizmadaki biyokimyasal yollar ile beslenme çeşitlilikleri arasında ilişki kurar.

1,2,8,10

1,2,3

1,2,3,4,6

6) Beslenmenin biyokimyasal sonuçlarını gösterir.

1,2,8,10

1,2,3

1,2,3,4,6

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

ORYANTASYON

 

2

TCA-ETC

 

3

NİTROJEN METABOLİZMASI

 

4

KAS METABOLİZMASI

 

5

LİPİTLER

 

6

SİNDİRİM SİSTEMİ VE FONKSİYONLARI

 

7

ARA SINAV

 

8

HORMONLAR

 

9

METABOLİZMANIN INTEGRASYONU

 

10

METABOLİZMANIN INTEGRASYONU

 

11

BESİN ALIMI VE ENERJİ DENGESİ

 

12

VİTAMİNLER MİNERALLER

 

13

OKSİDATİF STRES VE ANTİOKSİDANLAR

 

14

BESLENME VE OBEZİTE

 

15

GENEL TEKRAR

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 Ders Notları

Diğer Kaynaklar

HARPER’S ILLUSTRATED  BIOCHEMISTRY, PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY

(LEHNINGEN), LIPPINCOTT’S BIOCHEMISTRY

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

DERS SUNUMLARI

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

80

Sözlü Sunum

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

 

 

 

X

 

 

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

 

 

 

 

X

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

X

 

 

 

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

X

 

 

 

 

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

 

X

 

 

 

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

 

X

 

 

 

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.   

 

 

 

X

 

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

X

 

 

 

 

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

 

 

 

X

 

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

X

 

 

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

3

42

Ara Sınav

1

10

10

Sözlü Sunum

1

13

13

Final

1

15

15

Toplam İş Yükü

 

 

125

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
2