• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NUT 205
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Canlı organizmadaki biyomoleküllerin yapısını, yer aldığı ve değişime uğradığı ana reaksiyonları, bu reaksiyonları katalizleyen enzimleri, metabolik yollar ve bu yolların kontrol mekanizmalarını ana hatları ile tanımlayabilmek ve birbirleri ile ilişkilerini kurabilmektir. Vücutta gerçekleşen reaksiyonların yol açtığı değişikliklerin neden–sonuç ilişkisini kurarak temel hastalıklar ve beslenme bozuklukları ile bağlantısını anlatır.
Dersin İçeriği: 

Canlı organizmadaki biyokimyasal reaksiyonları açıklar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk-doldurma 4. Doğru-Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Canlı organizmadaki biyokimyasal reaksiyonları öğretir.

1,2,8,10

1,2,3

1,2,3,4

2) Canlı metabolizmasını açıklar.

1,2,8,10

1,2,3

1,2,3,4

3) Vücuttaki biyokimyasal reaksiyonlar arasında neden-sonuç ilişkisi kurar.

1,2,8,10

1,2,3

1,2,3,4

4) Vücutta oluşan hastalıkların biyokimyasını açıklar.

1,2,8,10

1,2,3

1,2,3,4

5) Organizmadaki biyokimyasal yollar ile hastalık arasındaki ilişkiyi tanımlar.

1,2,8,10

1,2,3

1,2,3,4

6) Organizmadaki her olay için farklı yollardan ilişki kurmayı öğretir.

1,2,8,10

1,2,3

1,2,3,4

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

ORYANTASYON

 

2

BİYOKİMYAYA GİRİŞ

 

3

PROTEİNLER

 

4

ENZİMLER

 

5

HEMOGLOBİN

 

6

MEMBRANLAR

 

7

ARA SINAV

 

8

KARBONHİDRATLARIN YAPISI

 

9

KARBONHİDRATLAR VE KARBONHİDRAT METABOLİZMASI

 

10

KARBONHİDRATLAR VE KARBONHİDRAT METABOLİZMASI

 

11

KARBONHİDRATLAR VE KARBONHİDRAT METABOLİZMASI

 

12

LİPİTLER VE LİPİT METABOLİZMASI

 

13

TCA-ETC

 

14

NİTROJEN METABOLİZMASI

 

15

GENEL TEKRAR

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 DERS NOTLARI

Diğer Kaynaklar

HARPER’S ILLUSTRATED  BIOCHEMISTRY, PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY

(LEHNINGEN), LIPPINCOTT’S BIOCHEMISTRY

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

Ders Sunumları

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

80

Ödev

 

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

 

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

 

 

 

X

 

 

 

 

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

 

 

 

 

X

 

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

X

 

 

 

 

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

X

 

 

 

 

 

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

 

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

 

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

X

 

 

 

 

 

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.   

 

 

 

X

 

 

 

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

X

 

 

 

 

 

 

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

 

 

 

X

 

 

 

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

X

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

4

56

Ara Sınav

1

15

15

Final

1

23

23

Toplam İş Yükü

 

 

139

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,56

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

 
2